Nieuwsbrief - week 33

Nieuwsbrief– week 33

Kerkdienst
Komende zondag 16 augustus om 10.00u zal ds. C.J. Don uit Oost-Souburg voorgaan in de gezamenlijke dienst in de  in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. De dienst is ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.

In verband met de nog steeds geldende Corona maatregelen kunnen we maar een beperkt aantal mensen toelaten in de dienst, daarom moet u vooraf reserveren. U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 0613766357.  Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels die u als bijlage bij de nieuwsbrief van 19 juli heeft ontvangen. U kunt de regels ook vinden op onze website: https://www.pknaagtekerke-domburg.nl/bezoekersregels

De kerkenraad vraagt u om bij klachten thuis te blijven en de dienst online mee te vieren. Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, beslissen (net als iedereen) zelf of zij aan de kerkdienst deelnemen. Als u vervoer naar de kerk nodig hebt kunt u bellen met Henk Littel (58665).

In het centrum van Domburg is er het hele jaar door betaald parkeren. De vijf parkeerplaatsen voor de kerk zijn echter iedere zondagochtend gereserveerd voor kerkgangers. Parkeerkaarten zijn (gratis) verkrijgbaar bij de koster.

Bloemen
De bloemen in de kerk worden na de dienst als groet van de gemeente aangeboden aan de dhr. S.  Bosselaar in Aagtekerke en mevr. S.C. Ossewaarde - Riemens in Domburg.

Collecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor het Diaconaal Steunfonds. Als u de dienst online volgt kunt u uw bijdrage overmaken op NL91RABO0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

Pastoraat
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met een/uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Ds. den Hollander uit Oostkapelle ondersteunt ons op pastoraal gebeid nu onze eigen predikantsplaats vacant is. Als u een gesprek wilt met ds. den Hollander dan kunt u dat aanvragen bij uw wijkouderling of pastoraal medewerker – de contactgegevens staan in het boekje “Kerkwijzer” en op de website www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat

Diaconie
Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Ter inspiratie

Coronalied
“Straks bijeen” is een splinternieuw lied! Het is een vertaling van 'We will meet again' dat John Bell schreef in dit stadium van de coronatijd, waarin mensen ernaar uit kijken elkaar weer te zien en te omhelzen.


Straks bijeen
Straks bijeen, als de dreiging voorbij is.
Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden,
opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen.
Samen breken we brood, delen wijn.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede:
een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven,
na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent
en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren,
In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde
goed te zorgen nu en altijd.

Noorse tekst: Hans-Olav Moerk
Engelse vertaling en muziek: John Bell, Iona Community
Nederlandse vertaling: Gert Landman


Profetie
Het lied is niet alleen tijdgebonden aan deze coronatijd . Uit de woorden spreekt een bijna eschatologische hoop, zoals we die kennen van de profetische visioenen in de Bijbel. Over een wereld waar pijn en angst en verdeeldheid voorgoed verleden tijd zijn en waarin we voor altijd op een andere manier zullen leven. Een herademing na een tijd van lijden. Een nieuw leven na de dood. Een openbaring. ‘Want', zo zegt de tekstdichter, ‘je waardeert pas wat je hebt als je het mist'. In dat besef steunen de mensen elkaar op hun levenspad, onderweg naar die nieuwe wereld.
Meer informatie over dit lied kunt u vinden op de website petrus.protestantsekerk.nl daar vindt u ook een uitgebreide toelichting een youtube filmpje en de bladmzueik.
 
terug

Agenda

Domburg, Johanneskerk

16 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk, viering Heilig Avondmaal

23 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk

30 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de zondagsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Nu de gebruikelijke wekelijkse collecten zijn weggevallen vragen wij ook uw aandacht voor de wekelijkse collecten voor diaconie en kerkbeheer. De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer