Nieuwsbrief - week 21

Nieuwsbrief Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg – week 21
Nu een groot deel van ons openbare en kerkelijke leven stil ligt, zoeken we naar manieren om toch samen kerk te zijn en in contact te blijven met God en met elkaar. Zolang de maatregelen m.b.t. de coronacrisis van kracht zijn, willen we u en jullie wekelijks deze nieuwsbrief aanbieden, bedoeld ter informatie en inspiratie.

Onverwacht en ongekend moment
Deze coronatijd tussen Pasen en Pinksteren is verwachtingstijd. Een tijd die  me doet verlangen naar een onverwacht en ongekend moment dat Jezus zomaar nabij is. Misschien wel in de kleine kring van kerkgangers-op-afstand in een kerkgebouw of zomaar in mijn huiskamer als ik achter het scherm zit als deel van een grote online-gemeenschap. Zomaar als er bijbelwoorden klinken, gebeden wordt, brood en wijn worden gedeeld of wordt gedoopt. Ook al is het in kleine kring en op gemankeerde wijze.
Deze tijd leert mij uitzien en verwachten. Hoopvol omdat Gods Geest ook wel wegen zal vinden waarlangs onze voet kan gaan (Lied 904). Jezus laat zich als de Levende niet tegenhouden door dichte deuren. Hij weet kleine groepjes van volgelingen wel te vinden. En de Geest van God heeft voor heel wat hetere vuren gestaan dan het overbruggen van 1,5 meter afstand!
Uit een meditatie van ds. de Reuver, scriba van de PKN
De volledige tekst kunt u lezen op:
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/pasen-pinksteren-corona-verwachtingstijd/

Kerkdiensten
De landelijke kerk heeft vorige week volgend advies gegeven:
Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met 30 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn.

De kerkenraad heeft in lijn met dit advies besloten om ook in de maand juni alleen online kerkdiensten te houden vanuit de Dorpskerk in Aagtekerke. 

Komende zondag 24 mei zal ds. N. van Doorn uit Middelburg daarin voorgaan. Deze diensten zijn ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.

Collecte
De collecte van deze zondag is bestemd voor Onderhoud Kerkelijke Gebouwen. U kunt uw bijdrage over maken op NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg onder vermelding van het collectedoel. Van harte aanbevolen!
Nu de gebruikelijke wekelijkse collecten zijn weggevallen vragen wij ook uw aandacht voor de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer. De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

Online diensten
Op de website www.gelovenindedelta.nl vindt u een overzicht van alle online kerkdiensten binnen onze classis. Daarnaast willen we u wijzen op het programma Geloof in Zeeland – op zoek naar verbinding, dat de komende weken iedere zondag om 09.00 uur wordt uitgezonden op Omroep Zeeland (het duurt ongeveer een half uur en wordt tot 12.00 steeds herhaald).

A.s. zondag is er om 9.00u een gemeenschappelijke online viering ‘Geloof in Zeeland’ vanuit de Oud Katholieke Statie in Middelburg, de Sint Augustinuskerk. Voorgangers: Rector Wim van den Berg namens de Oud Katholieke Kerk en ds Marijn Vermet van de Doopsgezinde gemeente in Aardenburg.

Telefoonnummers
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek kunt u contact opnemen met een/uw wijkouderling of pastoraal medewerker. Kijk in de Kerkwijzer of op www.pknaagtekerke-domburg.nl/pastoraat voor het telefoonnummer. Wie behoefte heeft aan praktische hulp kan bellen met diaken Rinus Moens: 06-20014455.

Pluktuin
Er zijn weer plukbonnen te koop bij " 't Ouwe Durpsuus" voor € 15,00. Het aanbod van bloemen is nu nog klein, maar dat mag wel geplukt worden en er komen nog een hele zomer lang bloemen om te plukken. Wel zelf een schaar meenemen.
 
terug

Kerkdiensten via kerktelefoon en internet

Online te beluisteren via www.kerkomroep.nl

24 mei 10.30u vanuit de Dorpskerk ds. N. van Doorn uit Middelburg, Collecte Onderhoud kerkelijke gebouwen

31 mei Pinksteren 10.30u vanuit de Dorpskerk, ds. C.J. Don uit Oost-Souburg, collecte Pinsterzendingscollecte
 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de zondagsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Nu de gebruikelijke wekelijkse collecten zijn weggevallen vragen wij ook uw aandacht voor de wekelijkse collecten voor diaconie en kerkbeheer. De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer