Zondagsbrief 17 maart 2024
Kerkdienst
Op zondag 17 maart gaat ds. Poesiat uit Koudekerke voor in de dienst  in de Dorpskerk in Aagtekerke. Aanvang: 10:00u.  Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel.  Er is zowel crèche als kindernevendienst.

Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in 't Voorlokaal.
De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl
Zondagsbrief in PDF

Collecten
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Diaconie en Kerkbeheer. De extra collecte  is voor KerkTV/Radio.

De QR code (per collectedoel is dit een aparte code!) kunt u met de QR app of bank-app van uw mobiele telefoon scannen. Wanneer u dit doet wijst de rest zich vanzelf. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw gift digitaal overmaken.Collecte diaconie en kerkbeheer
 
Extra collecte Kerktv/Radio.  

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de collecten via bovenstaande QR codes of via de bank, de rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Graag het collectedoel vermelden!
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!