Vorming en toerusting

Programma
Vorming  &  Toerusting

Met veel plezier bieden we hierbij  een overzicht van de vorming- en toerusting activiteiten, die in het seizoen 2022-2023 worden georganiseerd. Het is weer een gezamenlijk initiatief van het Cluster van de Protestantse Gemeenten in Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle. In de afgelopen kerkelijke seizoenen hebben we ervaren dat door corona, activiteiten niet plaats vonden. Dat kan zich herhalen, maar we laten ons niet verlammen en daarom plannen we wel.

In het gele boekje dat bij alle leden thuis bezorgd wordt is er een overzicht van het vele en diverse dat we u en jou aanbieden. We hopen van harte dat u en jij gebruik zullen maken van de aangeboden activiteiten. De activiteiten worden niet per dorp of locatie, maar thematisch per soort activiteit aangeboden, om zo aan te geven dat het om de inhoud gaat en niet om de plaats van het gebeuren. Op de volgende paginas staat een aantal activiteiten die door onze gemeente worden georganiseerd.

In verband met de organisatie van de activiteiten, is het steeds handig om te weten hoeveel mensen er zullen komen, om te kunnen bepalen of een geplande activiteit doorgang kan vinden. Geeft u zich daarom s.v.p. vooraf op – telefonisch of via een plaatselijk opgavenformulier.

Graag tot ziens op één van de activiteiten!

Namens het Cluster,    ds. Ph.A. Beukenhorst

Heeft u het gele boekje (nog) niet ontvangen? via onderstaande link kuynt u het\ boekje inzien en/of downloaden.
Gele boekje "Vorming en toerusting"


Actuele informatie is te vinden op deze website, op de zondagsbrieven en in de Kerkbode Noord- en West-Walcheren.
Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties hebt, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met scriba via het contactformulier
 
Lees meer 

Filmavond “Agent of Grace”

Duitsland is in de ban van Hitler en de nazi's. De Joden worden systematisch uitgeroeid en tegenstanders van het nationaalsocialisme worden opgepakt. Wat kan ik in mijn eentje tegen een kwaadaardig regime beginnen? Mag ik de andere kant opkijken of moet ik echt iets doen? Met die vragen worstelt de predikant Dietrich Bonhoeffer en hij maakt zijn keuzes. 
Na het uitbreken van de oorlog mag Bonhoeffer al snel zijn beroep niet meer uitoefenen. Hij besluit te gaan werken voor de Abwehr, de militaire inlichtingendienst van het Duitse leger, die tegelijkertijd ook het centrum van het lokale verzet tegen Hitler is. Bonhoeffer is betrokken bij verschillende operaties tegen het regime, totdat hij in 1943 gearresteerd wordt. Zijn overtuiging kost hem uiteindelijk het leven.
AGENT OF GRACE is de enige speelfilm over het leven van de wereldberoemde predikant en ‘spion’ Dietrich Bonhoeffer.
De film is gemaakt door Eric Till, die ook het historische drama LUTHER maakte. Bonhoeffer wordt gespeeld door Ulrich Tukur, die eerder te zien was in DAS LEBEN DER ANDEREN.
Kosten:   vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum:  woensdagavond 25 januari, 19.30 uur koffie, 20.00 film
Plaats:  Dorpskerk, Dorpsplein 4 Aagtekerke
Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje. Gasten zijn van harte welkom!

NB. Zie ook verdiepingskring Spiritualiteit Bonhoeffer.
 

Kloosterweekend Berkel-Enschot

Op zoek naar een moment van verstilling en verdieping in de ruimte van een klooster, gaan we met een kleine groep mensen naar de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. We volgen het ritme van de gebedstijden van de monniken.
Er is ruimte voor persoonlijke bezinning en de vrijheid om te delen met elkaar wat je wilt delen (of niet). Het thema is Vertrouwen.
In de stilte en met behulp van diverse werkvormen zoeken we naar een gelovig perspectief op leven met wat was, wat is en komt.
Aankomst vrijdag 10 maart 2023 tussen 15.00-16.30 uur. Vertrek zondag 12 maart 2023 rond 13.30 uur. Kosten (eenpersoonskamer) inclusief maaltijden zijn 110,00 euro. Maximaal 12 personen.

Begeleiding:  ds. Evelyn Quaak-Kloet (PG Aagtekerke-Domburg) Informatie: voor vragen en opgave kunt u een email sturen: pkad.predikant@zeelandnet.nl
 

Leeskring spiritualiteit Bonhoeffer

Geloven was voor Dietrich Bonhoeffer geen zaak van theorie maar praktijk. Steeds duidelijker zag hij dat het erom ging de boodschap van de Bijbel te leven in de werkelijkheid van vandaag. Bonhoeffer is dan ook, om een oude term te gebruiken, een ‘Lebemeister’, iemand van wie je kunt leren om menswaardig te leven in een verwarrende tijd.
Zijn levenshouding en gedachten blijven wereldwijd mensen inspireren. Wij lezen samen: Voor het leven, de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer, geschreven door Kick Bras (theoloog en schrijver) waarin we ontdekken hoe Bonhoeffer zijn geloof gestalte gaf in zijn eigen leven en hoe hij erover sprak in preken, brieven en boeken. Maar ook hoe wij in deze tijd, door hem gestimuleerd, zelf onze weg kunnen vinden en kiezen voor het leven.
We lezen thuis de opgegeven hoofdstukken met behulp van een eenvoudige leesmethode en gaan daarover op de leeskring in gesprek.
Data: maandelijks op woensdagavonden:
12 oktober, 16 november, 14 december, 4 januari, 8 februari, 15 maart.
Waar: Johanneskerk/de Poort, Markt 8, Domburg, 20.00 uur
Voor wie: mensen binnen en buiten de kerken die verdieping zoeken van denken en geloven, met interesse voor de spiritualiteit van Dietrich Bonhoeffer.
Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet. Voor vragen en opgave:  tel. 0628167645 en email: pkad.predikant@zeelandnet.nl
Opgave uiterlijk 27 september.
 

Geloofscursus Opnieuw beginnen

Ben je op zoek naar wie je bent als mens in deze tijd…
Wil je ontdekken hoe geloven van betekenis kan zijn in je leven van alledag…
Zoek je kansen om God te ontmoeten…
Wil je opnieuw ervaren dat geloven bevrijdend kan werken in het leven…
In de geloofscursus Opnieuw beginnen van zes avonden bieden wij u/jou een ruimte voor bezinning. Deze cursus richt zich met basale geloofsthema’s op allen die willen zoeken naar zin, inspiratie en vernieuwing of die een nieuwe start willen maken in hun geloof.
De cursus is zeer toegankelijk van aard. Een gelegenheid om een eigen zoektocht aan te gaan met geloofs-en levensvragen.
Na de inleiding is er gesprek in kleine groepen met een afronding in een meditatief moment of viering in de kerkzaal. De cursusdata en onderwerpen zijn:

2 februari Wie ben je? over levensloop en godsbeelden
16 februari Geloven over plaatsbepaling en vernieuwing
2 maart Jezus als levensbron op zoek naar verdieping
16 maart Loslaten en Vasthouden over leven in vrijheid
30 maart Leven en Geluk over toekomst en perspectief
13 april Vol van de Geest over vervulling en gezegend leven

Deze cursus wordt aangeboden vanuit de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg en worden begeleid door predikant Evelyn Quaak-Kloet. Belangstellenden van buiten en binnen de kerken zijn van harte welkom!
Waar: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke, 19.30 uur
Info/aanmelding uiterlijk 15 januari bij ds. Evelyn Quaak-Kloet tel,0628167645. Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl
 

Bijbelkring Simnia

Maandelijks wordt er een Bijbelgesprekskring aan geboden aan de bewoners van Simnia in Domburg, begeleid door ds. Evelyn Quaak-Kloet en enkele vrijwilligers. Alle bewoners van Simnia, ongeacht kerkelijke verbondenheid zijn hier welkom. Nadere informatie zal aan de bewoners in Simnia in Domburg worden medegedeeld. We beginnen met een lied en gebed, lezen vervolgens samen een Bijbeltekst en gaan daarover rond in gesprek. Daarbij is er alle ruimte om onze eigen levenservaringen naast het Bijbelverhaal te leggen. Als afsluiting zingen we.
Komende data:
22 september, 24 november en 22 december.
Contactpersoon:  ds. Evelyn Quaak-Kloet  0628167645
 

Jeugdkerk – regionaal

De gezamenlijke Jeugdkerk wordt onder kerktijd georganiseerd in een samenwerkingsverband en vindt één keer per maand plaats, meestal op de tweede zondag van de maand, afwisselend in kerk of kerkcentrum te Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle. Het hele gezin is dan welkom in de betreffende kerk!

Deze Jeugdkerk bestaat uit twee groepen:
***Groep 8 van de basisschool met klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Deze eerste groep wordt geleid door Yvonne de Visser-Verton en Marja Geschiere-Sanderse.
***De tweede groep bestaat uit klas 3 t/m 5 van het voortgezet onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar. Deze groep staat onder leiding van (leiding wordt nog naar gezocht)
Voor het seizoen 2022-2023 staat de Jeugdkerk gepland op de volgende data:

Jeugdkerk zal op de volgende data zijn:
16 oktober Aagtekerke                (kerk is het in Domburg)
13 november Grijpskerke
11 december Oostkapelle
8 januari Aagtekerke
12 februari Grijpskerke
12 maart Aagtekerke
2 april Oostkapelle

 

Belijdenis

Iedereen, jong of al wat ouder, die nooit belijdenis heeft gedaan, maar wel speelt met die gedachte of er gewoon meer over wil weten, kan contact opnemen met de eigen predikant. Meedoen met een gespreksgroep voor jongvolwassenen kan een goede voorbereiding zijn. Maar ook voor wie zich niet bij deze groep kan of wil aansluiten, zal er in overleg gezocht worden naar een goede manier om tot geloofsverdieping te komen, wat kan leiden tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Neem contact op met je predikant van je plaatselijke protestantse gemeente.

 

Kinderkerstfeest

De diaconie organiseert in samenwerking met de kindernevendienst ieder jaar het kinderkerstfeest. Deze wordt georganiseerd op de zondagmiddag voor Kerst. Alle kinderen in de basisschool-leeftijd uit Aagtekerke die de basisschool in Domburg of Grijpskerke bezoeken en kleinkinderen van gemeenteleden worden hiervoor uitgenodigd.
Contactpersoon:   Marja Geschiere-Sanderse (tel. 0118-582704)
 

Avondgebed

Op de 1e en 3e donderdag van de maand is er ’s avonds gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed in de consistorie in Aagtekerke, van 19.45 tot 20.30 uur. We lezen ter inleiding een stukje uit de Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit. Daarna nemen we de tijd voor dankgebed en voorbede voor onze gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Je bent van harte welkom! Ook als je er zomaar eens bij wilt zijn. Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187).

Literatuurkring

Er is in Aagtekerke-Domburg een literatuurkring. We lezen eens in de zes weken een goed boek en bespreken dat samen. Ieder heeft dan een mening over het gelezen boek en het is interessant om die van elkaar te horen. Er zijn een paar mensen die het niet vervelend vinden om het gesprek te leiden. En we komen om beurten bij één van de groep thuis bij elkaar. Ieder mag inbrengen welk boek hij of zij graag voor een volgende keer zou willen lezen. Het zijn fijne, leerzame en gezellige avonden. Wie belangstelling heeft, kan bij mij meer informatie krijgen.
Contactpersoon:   Annie Nonnekes-de Putter (tel. 0118-582874).

Zanguurtje

Zing je graag? Op een zondagavond, die wordt aangegeven in de Kerkbode en op de zondagsbrief in Aagtekerke – Domburg, zingen we met elkaar in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke, met keyboard-begeleiding. We zingen uit verschillende bundels, zoals de bundel van Johannes de Heer en de bundel Hemelhoog. We hebben ook een eigen map gemaakt met liederen, waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden. We beginnen telkens om 19.00 uur. Van harte welkom! 
Contactpersonen:  Henk en Tiny Littel (tel. 0118-586665) en Rini de Kam (tel. 0118-582187).

Vrouwen-activiteitengroep

De diaconie in Aagtekerke – Domburg organiseert zo'n vier keer per jaar een avond of middag voor vrouwen, om elkaar te ontmoeten. Het is leuk om elkaar te zien en te spreken tijdens een high tea of creatief bezig te zijn, of een fietstochtje te maken!
Via de Kerkbode en de e-mail wordt de datum, kostprijs en activiteit bekend gemaakt. Heeft u zelf een leuk idee, laat het horen! 
Mocht de kostprijs voor deelname een bezwaar zijn of hebt u een suggestie, neem dan contact op met iemand van de diaconie.
Contactpersoon:    Marja Geschiere (tel. 0118-582704).

‘Over geloof gesproken’ – gespreksgroep jongvolwassenen

"Over Geloof gesproken" 
Jongvolwassenen vanaf 18  jaar WELKOM!
Wij komen 1x in de maand samen vanaf 18:30 uur in 't Voorlokaal in Aagtekerke om samen te eten en in gesprek te gaan over hoe wij in deze tijd uiting geven aan Geloof.
Lijkt het jou ook leuk om hier met leeftijdsgenoten over in gesprek te gaan je bent hartelijk welkom om de sfeer is te komen proeven en te praten over wat jou zoal bezig houdt.
Contactpersonen Henk 06-22375076 en Ellis 06-42140889 Minderhoud 

 

Seniorenmiddag

Zo’n vier keer per seizoen wordt er een seniorenmiddag gehouden in ’t Voorlokaal te Aagtekerke. Het is altijd weer gezellig om elkaar te ontmoeten en er een fijne middag van te maken. We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. De invulling van de middag is wisselend. We luisteren naar een gedicht of verhaal, of we doen een spel of quiz. Soms kijken we naar een natuurfilm, en meestal sluiten we af met het zingen van bekende liederen. Als u ideeën heeft over de invulling dan zijn die van harte welkom! Tegen 16.30 uur ronden we af, onder het genot van een hapje en een drankje. Lijkt het u leuk om eens te komen? Van harte welkom!
Plaats:  “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke
Contactpersonen:  Anneke Francke (tel. 582459) of  Rini de Kam (tel. 582187)

Diaconale vieringen

De christelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen krijgen in Aagtekerke –  Domburg aandacht in een speciale viering voor iedereen die daaraan wil meedoen. Tijdens de vieringen is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, en samen te genieten van een goed verzorgde broodmaaltijd.
Contactpersonen: Renske Daanje (06-23767858) en Marja Geschiere (0118-582704)

Open tafel

Twee maal per jaar verzorgt de diaconie van de Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg een warme maaltijd in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 4 te Aagtekerke. We beginnen om 11.30 uur de maaltijd met een drankje vooraf om daarna omstreeks 12.00 uur aan tafel te gaan. Omstreeks 13.30 uur sluiten we de maaltijd af. Indien gewenst wordt u opgehaald en thuisgebracht. Wilt u ook een keer komen proeven? Van harte uitgenodigd!
Contactpersonen:    Ina de Visser (tel. 06-57340303) en Hannie Brasser (0118-586025)