Omzien naar elkaar Omzien naar elkaar
Pastoraat is allereerst het omzien naar elkaar als een taak van alle gemeenteleden. Als gemeente van Christus zijn wij met elkaar verbonden en in het protestantisme kennen wij het ‘ambt aller gelovigen’. Dit betekent dat de pastorale zorg niet is voorbehouden aan predikanten, ouderlingen, pastoraal medewerkers en anderen, maar dat wij allemaal geroepen zijn om met elkaar mee te leven op vreugdevolle én droevige momenten. Een kaartje, een bloemetje of een ander blijk van aandacht en medeleven kan al heel veel betekenen.
U kunt contact opnemen  via het contactformulier
 
Bezoek van de predikant Bezoek van de predikant
De predikant bezoekt gemeenteleden zoveel mogelijk bij moeilijke of juist vreugdevolle gebeurtenissen in het leven. Maar er kunnen ook andere momenten zijn waarop u behoefte hebt aan een gesprek. In geval van calamiteiten of om persoonlijke redenen. Aarzel dan niet om contact op te nemen. Het wordt op prijs gesteld wanneer u de predikant of de kerkenraad zelf informeert, zodat pastorale zorg geboden kan worden waar het op dat moment nodig is.
Contact

 
 
Wijkindeling Wijkindeling
Wijkouderlingen in Aagtekerke
De wijkgemeente Aagtekerke is opgedeeld in vier wijken, met ieder een wijkouderling. De indeling daarvan volgt hieronder. U kunt contact met een ouderling opnemen als u vragen hebt. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames, opname in een andere zorginstelling, of thuiskomst. Zij zorgen dan voor een attentie vanuit de gemeente.

Wijk 1: Ouderling: Mw. J. Littel – Trouwborst.
Burg. Geuzestraat, Dorpspad, Ooststraat, Bouwluststraat, Noordhoek, ’t Vievertje, Bergwegje, Zorgcentrum Sandenburgh.

Wijk 2: Ouderling: Mw. E. Minderhoud - de Nood.
Baaiweg, Prelaatweg, Brouwerijweg, Pekelingseweg, Molenweg, Koekoeksweg, Zuidweg, Burg. Bosselaarstraat, Hereweg, St. Jan ten Hereweg, Waterlooze Werve, Reigersbergh, Hekweide, Geschieresweg, Boudewijnskerke.

Wijk 3: Ouderling: Mw. C. Moens-Jobse.
Agathastraat, Blumstraat, Molenpad, Baantje, Porrenaerstraat, Thibautstraat, Dorpsplein, Schoolstraat, Huizen van St. Arduin.

Wijk 4: Ouderling: Mw. M. Moens – Faasse,
Aagtekerkseweg, Kalfhoekseweg, Kalfhoeksepad, Kelderweg, Klein Mariekerke, Mariekerkseweg, Kloosterweg, Rijsoordselaan, Roosjesweg, Vrijheidsweg, Westhovenseweg, Zuiverseweg,

Ouderling en pastoraal medewerkers in Domburg.
De wijkgemeente Domburg is opgedeeld in 3 wijken, met ieder een pastoraal medewerker. De indeling daarvan volgt hieronder.

Wijk 5: Pastoraal medewerkster Mw. C. Verhage-Moens: Aanloop, Babelweg, Brouwerijweg, Brouwersbuurt,      Hopmande, Krommeweg, Prinsepark, Prinseweg, Schamsweg, Simniapad, Zorgcentrum Simnia, Trommelweg.

Wijk 6: Pastoraal medewerkster Mw. A. Nonnekes-de Putter:
Badhuisweg, Badstraat, Duinstraat, Ewout van Dishoeckstraat, Herenstraat, Hogehilweg, Kanonweistraat, Karregat, Kerkstraat, Lijsterhofstraat, Nehalenniaweg, Noordstraat, Ooststraat, P.J. Eloutstraat, Schelpweg, Schuitvlotstraat, Singel, Stationsstraat, Van Voorthuijsenstraat, Voorschotenstraat, Weststraat, Weverijstraat, Wijngaardstraat, Zuidstraat.

Wijk 7: Pastoraal medewerkster Mw. J. de Visser-Geertse:
Domburgseweg, dr. H.C.M. Ghijsenstraat, dr. B. Vaandragerstraat, Duinenburg, H.M. Kesteloostraat, J.W. Schuurmanstraat, Mezenhof, Roosjesweg, Spreeuwenhof, Zandwegje, Zuiverseweg.
 
 
Bezoekersgroep Domburg Bezoekersgroep Domburg
Al vele jaren is er in de gemeente een bezoekersgroep actief. De leden van deze groep bezoeken, naast de pastoraal medewerksters’, gemeenteleden van 80 jaar en ouder indien dat op prijs wordt gesteld.
Contactpersoon: mw. G.C. Minderhoud, 582694.