Omzien naar elkaar

Pastoraat is allereerst het omzien naar elkaar als een taak van alle gemeenteleden. Als gemeente van Christus zijn wij met elkaar verbonden en in het protestantisme kennen wij het ‘ambt aller gelovigen’. Dit betekent dat de pastorale zorg niet is voorbehouden aan predikanten, ouderlingen, pastoraal medewerkers en anderen, maar dat wij allemaal geroepen zijn om met elkaar mee te leven op vreugdevolle én droevige momenten. Een kaartje, een bloemetje of een ander blijk van aandacht en medeleven kan al heel veel betekenen.
U kunt contact opnemen  via het contactformulier

Wijkindeling

Wijkouderlingen in Aagtekerke
De wijkgemeente Aagtekerke is opgedeeld in vier wijken, met ieder een wijkouderling. De indeling daarvan volgt hieronder. U kunt contact met een ouderling opnemen als u vragen hebt. Dat geldt ook voor ziekenhuisopnames, opname in een andere zorginstelling, of thuiskomst. Zij zorgen dan voor een attentie vanuit de gemeente.

Wijk 1: Ouderling: Mw. J. Littel – Trouwborst tel. 0118-586665
Burg. Geuzestraat, Dorpspad, Ooststraat, Bouwluststraat, Noordhoek, ’t Vievertje, Bergwegje, Zorgcentrum Sandenburgh.

Wijk 2: Ouderling: Mw. E. Minderhoud - de Nood 0118-584849
Baaiweg, Prelaatweg, Brouwerijweg, Pekelingseweg, Molenweg, Koekoeksweg, Zuidweg, Burg. Bosselaarstraat, Hereweg, St. Jan ten Hereweg, Waterlooze Werve, Reigersbergh, Hekweide, Geschieresweg, Boudewijnskerke.

Wijk 3: Ouderling: Dhr. C.P. Bosselaar 0118-581348
Agathastraat, Blumstraat, Molenpad, Baantje, Porrenaerstraat, Thibautstraat, Dorpsplein, Schoolstraat, Huizen van St. Arduin.

Wijk 4: Ouderling: Mw. M. Moens – Faasse 0118-582885
Aagtekerkseweg, Kalfhoekseweg, Kalfhoeksepad, Kelderweg, Klein Mariekerke, Mariekerkseweg, Kloosterweg, Rijsoordselaan, Roosjesweg, Vrijheidsweg, Westhovenseweg, Zuiverseweg,

Pastoraal medewerkers in Domburg 
De wijkgemeente Domburg is opgedeeld in 3 wijken, met ieder een pastoraal medewerker. De indeling daarvan volgt hieronder.

Wijk 5: Pastoraal medewerkster Mw. C. Verhage-Moens tel. 0118-581760
Aanloop, Babelweg, Brouwerijweg, Brouwersbuurt,      Hopmande, Krommeweg, Prinsepark, Prinseweg, Schamsweg, Simniapad, Zorgcentrum Simnia, Trommelweg.

Wijk 6: Pastoraal medewerkster Mw. A. Nonnekes-de Putter 0118-582874
Badhuisweg, Badstraat, Duinstraat, Ewout van Dishoeckstraat, Herenstraat, Hogehilweg, Kanonweistraat, Karregat, Kerkstraat, Lijsterhofstraat, Nehalenniaweg, Noordstraat, Ooststraat, P.J. Eloutstraat, Schelpweg, Schuitvlotstraat, Singel, Stationsstraat, Van Voorthuijsenstraat, Voorschotenstraat, Weststraat, Weverijstraat, Wijngaardstraat, Zuidstraat.

Wijk 7: Pastoraal medewerkster Mw. J. de Visser-Geertse 0118-582199
Domburgseweg, dr. H.C.M. Ghijsenstraat, dr. B. Vaandragerstraat, Duinenburg, H.M. Kesteloostraat, J.W. Schuurmanstraat, Mezenhof, Roosjesweg, Spreeuwenhof, Zandwegje, Zuiverseweg.
 

Bezoekersgroep Domburg

Al vele jaren is er in de gemeente een bezoekersgroep actief. De leden van deze groep bezoeken, naast de pastoraal medewerksters’, gemeenteleden van 80 jaar en ouder indien dat op prijs wordt gesteld.
Contactpersoon: mw. G.C. Minderhoud, 582694.
 

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

01 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. C.J.Don  uit Oost-Souburg

Domburg, Johanneskerk

08 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Nauta uit Middelburg
 

Aagtekerke, Dorpskerk

15 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. S.M. Dekker uit St. Laurens

Domburg, Johanneskerk

22 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Haeck uit Zeist
Eeuwigheidszondag
 

Aagtekerke, Dorpskerk

25 nov 2020 om 19:00u Gezamenlijke dienst voorganger ds. G.J. Smit uit Middelburg
Dankdag

Aagtekerke, Dorpskerk

29 nov 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. N. van Doorn uit Middelburg
 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer