Johanneskerk

Kerkdienst

Komende zondag 26 september gaat ds. G.J. van Butselaar uit Bennebroek voor in de dienst in de Johanneskerk in Domburg. Op 12 september was het vijftig jaar geleden dat ds. van Butselaar werd bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerken van Domburg en Westkapelle. Hij heeft de kerkenraad verzocht om in het kader van dit jubileum een dienst te mogen leiden in Domburg. Wij feliciteren hem van harte en geven hem graag de gelegenheid om deze zondag voor te gaan in de Johanneskerk.

Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel.  Er is kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee in De Poort. Voor de kinderen is er limonade.
Liturgie

In verband met de gewijzigde Corona-regels is het niet langer noodzakelijk dat u zich van vooraf moet aanmelden voor de dienst. De anderhalve meter regel wordt losgelaten wel met het advies om elkaar de ruimte te geven. Zitplaatsen in de kerk worden aangegeven door een liturgie.
De kinderen van de kindernevendienst komen weer in de kerk en gaan na de eerste schriftlezing naar hun eigen ruimte. We mogen ook weer alle liederen meezingen! Bijna terug naar het oude normaal dus, maar het virus is niet weg. Geef elkaar de ruimte. Blijf thuis als u klachten heeft en volg de dienst dan via www.kerkomroep.nl  of kerktelefoon.

Nieuwsbrief

Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse eredienst in aangepaste vorm vieren en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.
Nieuwsbrief week 2021/38

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief week 2021/37
Nieuwsbrief week 2021/36
Nieuwsbrief week 2021/35
Nieuwsbrief week 2021/34
 

Bezoekersregels

Bezoekersregels Johanneskerk en Dorpskerk. Elke zondag is er een dienst om-en-om in een van beide kerkgebouwen. Om de diensten mogelijk te maken zijn we gebonden aan de door de overheid vastgestelde regels. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarvoor een gebruiksplan opgesteld. Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels.

Bezoekersrichtlijnen Dorpskerk
Bezoekersrichtlijnen Johanneskerk
 

Beleidsplan en profielschetsen

Het  Beleidsplan en de profielschets van  onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer

Agenda

Johanneskerk

26 sep 2021 om 10:00 Voorganger: Dr. G.J. van Butselaar Collecte: Pastoraat & eredienst

Dorpskerk Aagtekerke

03 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Isra?l

Dorpskerk Aagtekerke

10 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Nauta Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Johanneskerk Domburg

17 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Nauta Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

24 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. L. Woltering Collecte: Pastoraat & eredienst

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!