Johanneskerk

Kerkdienst

Komende zondag 1 augustus gaat ds. J de Valk uit Amsterdam voor in de dienst vanuit de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan van Moolenbroek op het orgel.  Er is kindernevendienst in aangepaste vorm.
In verband met de Corona maatregelen kunnen we maar een beperkt aantal mensen toelaten in de dienst, daarom moet u vooraf reserveren. U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 06 137 66 357.
De dienst is ook te volgen via kerktelefoon en  www.kerkomroep.nl.
 

Beroep aangenomen

De kerkenraad  heeft op 18 juni jl. een beroep uitgebracht op ds. Evelyn Quaak-Kloet uit Prinsenbeek.
Met vreugde en grote dankbaarheid hebben we 26 juni jl. het bericht van aanneming van het beroep mogen ontvangen. Gemeente breed wordt verwachtingsvol uitgekeken naar de komst van mw. ds. Evelyn Quaak-Kloet naar onze protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg. De kerkenraad wenst ds. Quaak-Kloet dan ook een mooie en gezegende tijd in onze gemeente toe. Met veel woonplezier, samen met haar man, in de geheel gerenoveerde pastorie te Aagtekerke.

https://www.gelovenindedelta.nl/ds-quaak-kloet-komt-naar-aagtekerke-domburg 

 

Corona maatregelen

Naar aanleiding van de door de Classis Delta uitgebrachte adviezen m.b.t. de in de laatste persconferentie genoemde versoepelingen hanteren wij de eerst komende weken de volgende regels:

Door handhaving van de basisregel van 1,5 meter afstand, blijven het aantal toegestane kerkgangers in zowel de Dorpskerk als de Johanneskerk ongewijzigd. Zo ook de registratieplicht via aanmelding op vrijdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur.

Voorlopig blijft het gezamenlijk zingen beperkt tot het aanvangslied en het slotlied. Na de kerkenraadsvergadering van 13 juli a.s. zal de gemeente via de nieuwsbrief geïnformeerd worden of verdere verruiming van het aantal te zingen liederen verantwoord geacht wordt. (De Classis schrijft hierover het volgende: “Een belangrijk element is natuurlijk het gezamenlijk zingen. Dit is weer toegestaan. Daarbij wordt o.a. wel gewezen op het belang van ventilatie, zeker voor de wat kleinere en/of lagere kerkzalen”.)

De omvang van de kerk waarin de dienst gehouden wordt is dus bepalend voor de mate waarin zingen verantwoord wordt geacht. Na enkele weken zal duidelijk worden welke effecten de ingevoerde versoepelingen hebben op de besmettingsgraad met Covid 19. De kerkenraad zal dit effect meenemen in haar besluitvorming.

Nieuwsbrief

Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse eredienst in aangepaste vorm vieren en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.
Nieuwsbrief week 2021/29

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief week 2021/28
Nieuwsbrief week 2021/27
Nieuwsbrief week 2021/26
Nieuwsbrief week 2021/25
Nieuwsbrief week 2021/24
 

Pluktuin bij de molen

Onze pluktuin bij de molen kan weer open. Het aanbod van bloemen is nu nog wel klein, maar als u daar bij het plukken rekening mee houdt, dan blijven er ook bloemen over voor volgende pluksters. En in de loop van enkele weken komen er steeds meer planten in bloei.Bij “ ’t Ouwe Durpsuus” kunt u een plukbon kopen à € 15,00 waarmee u de hele zomer bloemen kunt plukken. Denkt u erom dat u zelf een schaar mee neemt om te kunnen plukken?Wie zou mij willen helpen bij het onderhouden van de pluktuin? Ik denk aan bijv. een uurtje op de donderdagmorgen, één keer per 14 dagen. Aanmelden kan bij Anneke Francke, tel.: 582459 of via email :leofrancke@zeelandnet.nl 
 

Bezoekersregels

Bezoekersregels Johanneskerk en Dorpskerk. Elke zondag is er een dienst om-en-om in een van beide kerkgebouwen. Om de diensten mogelijk te maken zijn we gebonden aan de door de overheid vastgestelde regels. Het College van Kerkrentmeesters heeft daarvoor een gebruiksplan opgesteld. Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels.

Bezoekersrichtlijnen Dorpskerk
Bezoekersrichtlijnen Johanneskerk
 

Beleidsplan en profielschetsen

Het  Beleidsplan en de profielschetsen van de beoogde predikant en onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer

Agenda

Johanneskerk

01 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. de Valk Collecte: Pastoraat & eredienst

Dorpskerk Aagtekerke

08 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.B. Beijer Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Johanneskerk

15 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. R. Poesiat Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk Aagtekerke

22 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.B. Beijer Collecte: Diaconaal Steunfonds

Johanneskerk

29 aug 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: Pastoraat & eredienst

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!