Nieuwsbrief kerkbeheer

In de kerkbode van mei is vermeld dat er van de kerkrentmeesters een nieuwsbrief bijgevoegd is.
Met deze nieuwsbrief wilden we u informeren over de jaarrekening 2020.
Doordat de kerkenraadsvergadering deze week niet doorgegaan is, en daardoor de rekening over 2020 niet formeel goedgekeurd is, kunnen we u helaas nog verdere informatie hierover verstrekken.

Nadat de kerkenraad vergaderd heeft en de jaarrekening goedgekeurd is zullen we de nieuwsbrief publiceren.
Excuses voor het ongemak.
De kerkrentmeesters
 

Kerkdienst

Zondag 9 mei gaat ds. R. Poesiat uit Koudekerke voor in de online-dienst vanuit de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel.
Liturgie

Op Hemelvaartsdag, donderdag 13 juni, gaat ds. G.J. Smit voor in de on-line dienst vanuit de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel.

In verband met de corona-maatregelen zijn de diensten alleen ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon.
 

Coronamaatregelen

De regering heeft een aantal versoepelingen aangekondigd: de terrassen mogen vanaf 28 april weer beperkt open en de avondklok wordt afgeschaft. Aan de andere kant komen er vanuit de ziekenhuizen bezorgde berichten over de situatie op de IC’s  en de afschaling van de reguliere zorg. Wij volgen tot nu toe de adviezen vanuit de landelijke kerk maar kijken ook als kerkenraad of het in de eigen situatie verantwoord is om te kiezen voor fysieke kerkdiensten in plaats van alleen online. We vinden het nu nog te vroeg om weer kerkgangers bij de diensten toe te laten en vragen u om de diensten online mee te vieren via de kerktelefoon of www.kerkomroep.nl 

We blijven de berichtgeving volgen en hopen dat de situatie in de loop van de maand mei zodanig verbetert dat we rond Pinksteren weer een beperkt aantal gemeenteleden in de dienst kunnen toelaten. Volgt u hiervoor de berichtgeving in de nieuwsbrief en op de website

Nieuwsbrief

Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse erediensten alleen online te vieren en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.
Nieuwsbrief week 2021/18

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief week 2021/17
Nieuwsbrief week 2021/16
Nieuwsbrief week 2021/15


 

Beleidsplan en profielschetsen

Het  Beleidsplan en de profielschetsen van de beoogde predikant en onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer

Agenda

Johanneskerk Domburg

09 mei 2021 om 10:00 Online dienst Voorganger: Ds. R. Poesiat Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

13 mei 2021 om 10:00 uur Online dienst Hemelvaartsdag Voorganger: ds. G.J. Smit
Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

16 mei 2021 om 10:00 Online dienst, Voorganger:Ds. S.N.D. (Stefan) Francke
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Johanneskerk Domburg

23 mei 2021 om 10:00 Online dienst Pinksteren Voorganger: Ds. C. Bakker Collecte: PINKSTERZENDING

Johanneskerk Domburg

06 jun 2021 om 10:00 Online dienst Voorganger: Ds. A. Jobsen Collecte: orgelfonds

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!