Morgengebed

U bent van harte welkom om op de woensdagen 1, 8, 15 en 22 december deel te nemen aan een Morgengebed in Adventstijd.
We ontsteken de Paaskaars, spreken een openingstekst uit, luisteren naar een Bijbellezing en/of tekst. Er is stilte voor persoonlijke bezinning met daarna een afsluitend gebed en lied.
Tijd 08.30 - 09.00 uur in de Dorpskerk te Aagtekerke.
 
Dorpskerk Aagtekerke

Kerkdienst

Op zondag 12 december, 3e Advent, gaat ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de Dorpskerk in Aagtekerke  Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. Er is kindernevendienst, ook de Jeugdkerk is deze zondag in Aagtekerke De dienst is ook te volgen via kerktelefoon en  www.kerkomroep.nl.

Corona-maatregelen
In verband met de toegenomen besmettingen en vooruitlopend op de persconferentie van vrijdag
26 november heeft de kerkenraad helaas moeten besluiten om het vooraf aanmelden voor de kerkdienst weer in te voeren. U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 06 137 66 357.

U wordt verzocht om bij betreden en verlaten van de kerk een mondkapje te dragen. Zodra u op uw plaats zit mag het mondkapje af.  Verder het  dringende verzoek om de anderhalve meter regel strikt aan te houden. Gaat u zitten op een plek waar een liturgie ligt en houdt afstand bij verplaatsingen in de banken en door de kerk. In alle gevallen blijven de basisregels gelden: ‘Was je handen’ en ‘Blijf thuis bij klachten’.

Advent

 
3e Advent

Liturgische bloemschikking

2e advent
Door het gedrag van Boaz verandert de situatie van Noömi en Ruth, het licht breekt door in hun leven. De delende Boaz en de dienende Boaz bewijzen dat Gods woorden waar zijn en het leven beter maken.
In de schikking wordt dit verbeeld door de lage (Ruth) en de hoge gerbera (Boaz). Er boven een blad als symbool van bescherming. Tarwe verwijst naar (gersten)brood.
 

Beleidsplan en profielschetsen

Het  Beleidsplan en de profielschets van  onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.

Agenda

Dorpskerk Aagtekerke

zo 12 dec 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Plaatselijk diaconaat

Morgengebed

wo 15 dec 2021 om 08.30 Morgengebed in Adventstijd

Johanneskerk Domburg

zo 19 dec 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Morgengebed

wo 22 dec 2021 om 08.30 Morgengebed in Adventstijd

Dorpskerk Aagtekerke

vr 24 dec 2021 om 22:00 Online dienst via kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: KiA, kinderen in de knel

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad