Tentdienst 21 juli

Op zondag 21 juli organiseert de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg weer de jaarlijkse Tentdienst in de Feesttent op het terrein hoek Aagtekerkseweg /Pekelingseweg in Aagtekerke.
Het Thema van de dienst is “Dank en leef!
Voorganger is ds, Evelyn Quaak-Kloet, muzikale begeleiding  Eddy van den Akker op keyboard.
Er is kindernevendienst  voor de kinderen van de basisschool en crèche voor de allerkleinsten. We kijken uit naar een mooie dienst. Hartelijk welkom!
Lees meer 

Kerkdiensten

In de periode 14 juli tot en met 18 augustus is er op zondagmorgen om 10:00u een dienst in beide kerken.
Behalve 21 juli, dan is er in Aagtekerke 's morgens geen dienst. Om 19:00 is dan de jaarlijkse Tentdienst in de tent op de hoek Aagtekerkseweg-Pekelingseweg. 


Kerkdiensten 14 juli
In de Dorpskerk in Aagtekerke gaat ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst waarin we met elkar het Heilig Avondmaal vieren in de kring.
Muzikale medewerking Hielko de Haan op het orgel.
Zondagsbrief in PDF
Liturgie

In de Johanneskerk in Domburg wordt de dienst geleid door comm. Hans van Vliet van het Leger des Heils.
Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel.
Zondagsbrief in PDF 
Liturgie

In beide diensten is er zowel crèche als kindernevendienst.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
De diensten zijn  is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Diaconie en Kerkbeheer. De extra collecte  is bestemd voor Pastoraat en Eredienst.

Lees meer 

Taizé-vieringen in de zomer

Op de donderdagen 11 juli en 22 augustus is er een viering in de sfeer van Taizé in de Johanneskerk in Domburg. Aanvang 20.30 (40 minuten).
Taizé-vieringen kenmerken zich door de ruimte voor gebed, verstilling en bezinning. Er klinken Taizéliederen, eenvoudige teksten (geen preek). U kunt een licht ontsteken en er is stilte. De viering wordt begeleid door ds. Evelyn Quaak-Kloet en ondersteund door beeld en geluid via de beamer.
Iedereen van binnen en buiten de kerken die een moment van bezinning zoekt is van harte welkom!

Vrijwilliger in oorlogsgebied

Dit verhaal gaat over Rob Meeuse en Arthur Houmes, beiden afkomstig uit Aagtekerke. Hieronder beschrijven ze hoe ze in Oekraine zijn beland en wat voor hulp ze bieden. Hoe beland je in een land dat in oorlog is zonder dat je daar naar op zoek bent? Wij waren op dat moment met een hele andere zoektocht bezig. Iedere zondag bezochten we een andere kerk op zoek naar antwoorden op de vragen over zingeving in het leven, op zoek naar Jezus.
‘ Wie zoekt die zal vinden’ en God wilde dat onze zoektocht via Oekraïne zou lopen. Na een kerkdienst in Nederland werden we uitgenodigd door mensen die als vrijwilligers een nieuwe reis aan het plannen waren naar Irpin. Ze vroegen of we mee wilden. Op dat moment waren e er niet van bewust dat dit onderdeel van de zoektocht zou zijn. Gedreven door het avontuur stemden we hier meteen mee in. Deze eerste reis naar Oekraïne was voor ons een kennismaking met het land, de cultuur en bovenal met de christenen. Daar gingen we inzien hoeveel kracht je uit je geloof kunt halen op het moment dat je met dood en ellende wordt geconfronteerd. Er was veel ellende en duisternis maar we hebben daar gezien dat juist daar Gods licht des te feller is!
Lees meer>>>
Lees meer 

Vrienden-lidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.
Lees meer 

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer
Lees meer 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
Lees meer 

Veilige kerk

We willen als Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg een veilige omgeving bieden voor allen die zich met ons verbonden voelen, veilig om te kunnen zijn wie je bent en veilig om jouw geloof te beleven.
Op deze website staan een aantal artikelen over naar het beleid en de uitvoering ervan om een ‘Veilige kerk’-omgeving vorm te geven:
www.pknaagtekerke-domburg.nl/veilige-kerk

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Het  Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling van  onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
Lees meer 

Wekelijkse Nieuwsbrief

Nieuwsbrief  niet ontvangen of inschrijven voor de brief ga naar 
Nieuwsbrief - Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Hier kunt u de laatse nieuwsbrieven bekijken en/of downloaden

Agenda

Johanneskerk

zo 14 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Commissioner Hans van Vliet
Collecte: Pastoraat & eredienst

Dorpskerk

zo 14 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: pastoraat & eredienst

Openstelling Johanneskerk

di 16 jul 2024 om 20:30

Morgengebed

wo 17 jul 2024 om 08:30

Zomeravondconcert Johanneskerk

wo 17 jul 2024 om 20:30

Avondgebed

do 18 jul 2024 om 19:45 uur

Johanneskerk

zo 21 jul 2024 om 10:00 Voorganger ds. G. Kwakkel uit Biggekerke
Collecte: Plaatselijk diaconaat

Tentdienst

zo 21 jul 2024 om 19:00 Op zondag 21 juli organiseert de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg weer de jaarlijkse Tentdienst in de Feesttent op het terrein hoek Aagtekerkseweg /Pekelingseweg in Aagtekerke.
 

Zomerstilte: Avondgebed rondom teksten van Bonhoeffer

do 25 jul 2024 om 20:30

Johanneskerk

zo 28 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk

zo 28 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. L.H.F. Lok uit Vlissingen Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Zanguurtje

zo 28 jul 2024 om 19.00 uur

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad