Advent 2022

 

Liturgische bloemschikking advent 2022

Het thema van zondag 27 november , 1e advent is: “wachten op de dag dat Jezus terugkomt”.
In de schikking geven de donkere calla’s weer, dat we in een donkere tijd leven. De bloembol is het symbool van hoop, verwachting en verlangen. Ook het groen en de stronk symboliseren die hoop.
 
Dorpskerk Aagtekerke

Kerkdienst

Zondag 27 november 10:00u gaat  ds. J. Nauta uit Middelburg  voor in de dienst in Dorpskerk in Aagtekerke. Er is zowel crèche als kindernevendienst.  Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel. De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in ’t Voorlokaal.
Zondagsbrief

Woensdag 30 november is het Dankdag. Om 19:00u is er een dienst in de Dorpskerk die geleid wordt door ds. Evelyn Quaak-Kloet. Het orgel wordt bespeeld door Hanna Reijnhoudt.

Lees meer 

Tieners- Connect

Dit seizoen is er voor de jeugd van 12-18 jaar een verdiepingsprogramma gestart met het Jaarthema OKE: ontmoeten-kennen-ervaren. De O van Ontmoeten geven we vorm door een aantal keer per jaar op zaterdagavond bij elkaar te zijn met spel en ontspanning, o.l.v. Stefan Quist
Komende dinsdag 29 november om 18.30 in ‘t Voorlokaal zijn de tieners van 12-18 jaar van harte welkom bij Connect. Voor vragen kun je terecht bij ds. Evelyn.
Lees meer 

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Het  Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling van  onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 
Lees meer 

Vrienden-lidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.
Lees meer 

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer
Lees meer 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
Lees meer 

Veilige kerk

We willen als Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg een veilige omgeving bieden voor allen die zich met ons verbonden voelen, veilig om te kunnen zijn wie je bent en veilig om jouw geloof te beleven.
Op deze website staan een aantal artikelen over naar het beleid en de uitvoering ervan om een ‘Veilige kerk’-omgeving vorm te geven:
www.pknaagtekerke-domburg.nl/veilige-kerk

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Agenda

Dorpskerk

wo 30 nov 2022 om 19:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Dankdagcollecte

Avondgebed

do 01 dec 2022 om 19:45 uur

Dorpskerk

zo 04 dec 2022 om 10:00 Voorganger: ds. G.J. Ruitenburg uit Zoutelande
Collecte: kerkradio/TV

Johanneskerk

zo 11 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerstworkshop

do 15 dec 2022 om 14:00

Kinderkerst

zo 18 dec 2022

Dorpskerk

zo 18 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Mw. A. Datema-Boonstra Koudekerke Collecte: Bloemenfonds

Kerstzanguurtje

zo 18 dec 2022 om 19.00 uur

Johanneskerk

za 24 dec 2022 om 20:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat & eredienst

Dorpskerk

za 24 dec 2022 om 22:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat & eredienst

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad