Kerst 2019 Kerst 2019
lees meer »
 
Kerstzanguurtje

Kerstzanguurtje
 
Gemeenteavond Gemeenteavond
Om organisatorische redenen is het helaas niet gelukt om dit najaar een gemeenteavond te organiseren, deze zal nu gehouden worden op woensdag 22 januari in “De Poort” in Domburg.  Noteert u de datum alvast in uw agenda?
 
 
Liturgische bloemschikking Kerst 2019

Liturgische bloemschikking Kerst 2019
Liturgische bloemschikking
Centraal bij het kerstproject staat: kijken-zien!
De manier waarop God kijkt naar de mensen én de manier waarop de mensen kijken.
Bij 3 zondagen (1, 2 en 4) gaat het over wat God ziet en wat Hij belooft.
God is trouw aan zijn schepping, wat er ook gebeurt.
Hij kijkt naar de mensen door zijn bril van trouw. Hij wil vrede geven.
Op de derde zondag gaat het over wat God van ons vraagt en kijken wij naar Hem.
De mensen, uit zichzelf niet trouw aan God, vertrouwen er wel op dat God trouw blijft.
De schikkingen bij dit project bestaan uit 2 delen:
- de bril van vertrouwen, bekleed met klimop dat de trouw symboliseert
- de aarde en het volk van god, verbeeld door een halve bol. 
Achter de bril staat een kaars, symbool van Gods aanwezigheid.

2e zondag God belooft rechtvaardigheid.
Micha blijft waarschuwen dat er veranderingen moeten komen. Hij ziet dat mensen gebukt gaan (kleine witte bloemen verstrikt in de chaos) onder de handelswijze van anderen.(sterke distels)
Micha vertelt hoe God het wil zien: fier rechtopstaande bloemen naast de kaars.

 
 
Van de predikant Van de predikant
Advent
Een tijd van hoop en verwachting – zo typeren we deze weken van Advent meestal. Maar wat hopen en verwachten we dan eigenlijk? De geboorte van het kind in Bethlehem? De vrede die dit kind volgens de Profeten zou brengen? De wederkomst van Jezus? Soms betekent verwachten vooral heel lang wachten…
De woorden ‘hoop’ en ‘verwachting’ liggen qua betekenis dicht bij elkaar. Volgens de Van Dale is hoop: “een zekere mate van verwachting (van iets goeds)”. Verwachting lijkt nog wat sterker te zijn dan hoop. Maar het woord ‘verwachting’ kan ook een negatieve klank hebben. Verwachtingen dragen een zekere norm in zich, waaraan het soms moeilijk is te voldoen. Verwachtingen die niet uitkomen kunnen leiden tot grote teleurstelling. Hoop en verwachting zijn kwetsbaar en maken ons als mens misschien wel kwetsbaar.
lees meer »
 
WELKOM WELKOM
Welkom bij de  Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg!

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
 
Voor wie nieuw is in Aagtekerke of Domburg, of gewoon nieuwsgierig naar de kerk in beide plaatsen, hopen we dat deze website daar een goede indruk van kan geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de de scriba via het contactformulier.


www.pkn-aagtekerke.nl
 
Rommelmarkt 13 juni 2020 in Aagtekerke Rommelmarkt 13 juni 2020 in Aagtekerke
Wanneer u spullen heeft voor de rommelmarkt kunt u ze 1 x per maand inleveren in de schuur van Nel de Visser in de Schoolstraat. Elke laatste zaterdag van de maand van 11 – 12 uur. De 26e oktober, zorgen wij van de ZWO dat we de deuren open hebben staan. Wanneer u acuut spullen kwijt moet, dus echt ingeval van nood, kunt u contact opnemen met Karin Daalhuizen haar telefoonnummer is: 06 47919044. We zamelen geen bankstellen of grote kasten meer in. Ook geen tv’s of computerbeeldschermen meer.
 
Beleidsplan 2019-2023 Beleidsplan 2019-2023
Door de kerkenraad is een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. 
lees meer »