Kerkdiensten

Tijd en plaats 
Iedere zondagmorgen wordt er om 10.00 uur een eredienst gehouden in onze kerk, Markt 8, 4357 BG Domburg. Voor feest- en gedenkdagen gelden soms afwijkende tijden. Informatie hierover vindt u op deze website, de regionale kranten en op het informatiebord naast de ingang van de kerk.

Kindernevendienst
Iedere zondag is er kindernevendienst. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen, vaak na de tweede schriftlezing, samen met de leiding naar hun eigen ruimte gaan en komen tijdens de collecte weer terug in de kerk. Er wordt gewerkt met de methode 'Kind op Zondag'. De kinderen krijgen een bijbelverhaal te horen en vaak wordt er daarna iets geknutseld of getekend, passend bij het thema. Tijdens de adventstijd en de veertigdagentijd is er voor kinderen een speciaal project, waar ook in de dienst aandacht aan wordt besteed.

Crèche
Voor kinderen van nul tot vier jaar is er tijdens iedere zondagse eredienst crèche in 'De Poort'. 

Koffiedrinken na de dienst
Iedere eerste zondag van de maand en op de kerkelijke feestdagen bent u na afloop van de dienst van harte welkom in 'De Poort', om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. In de maanden juli en augustus is er iedere zondag gelegenheid om na de dienst koffie te blijven drinken.

Autodienst
Iedere zondag gaan er vrijwilligers op pad om gemeenteleden die niet zelf naar de kerk kunnen komen, met de auto op te halen en na de dienst weer thuis te brengen.

Parkeren
In het centrum van Domburg is er het hele jaar door betaald parkeren. De vijf parkeerplaatsen voor de kerk zijn echter iedere zondagochtend gereserveerd voor kerkgangers.

Kerktelefoon
Voor mensen die door omstandigheden niet meer in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken, is er de mogelijkheid om kerktelefoon aan te vragen en zo de dienst thuis mee te beleven.

Kerkdienst via internet
De kerkdiensten zijn live of op een later tijdstip te beluisteren via de website http://www.kerkomroep.nl. Kies als plaats voor Domburg en vervolgens voor Protestantse Kerk Domburg.

Bloemen
Leden van de bloemengroep zorgen iedere week voor een 'bloemengroet' vanuit de kerk. Na afloop van de dienst worden de bloemen bij een gemeentelid bezorgd als felicitatie, ter bemoediging of als blijk van medeleven. Ook wordt er bij speciale diensten zoals in de advent- en veertigdagentijd een symbolische bloemschikking verzorgd.

Heilig Avondmaal
Zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal, waarvan vijf maal tijdens de eredienst op zondagmorgen en één maal in de avonddienst op Witte Donderdag. In onze gemeente is iedereen genodigd aan het Heilig Avondmaal, ook kinderen. Indien van toepassing zal er voor kinderen van ca. 7 jaar een voorbereidingsbijeenkomst worden georganiseerd.

Heilige Doop
Ouders die hun kind willen laten dopen en jongeren of volwassenen die niet gedoopt zijn, maar dat wel verlangen, kunnen zich richten tot de predikant.

Huwelijk
Voor vragen over een kerkelijke huwelijksinzegening kunt u terecht bij de predikant.

Rouwdienst
Ook in het geval van overlijden vragen we u contact op te nemen met de predikant. Dit kan ook via de uitvaartondernemer.

terug

Agenda

Johanneskerk

zo 01 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Kerk en Israel

Morgengebed

wo 04 okt 2023 om 08:30

Moderamenvergadering

do 05 okt 2023 om 15:30u

Dorpskerk

zo 08 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Restauratiefonds

Kerkenraadsvergadering

di 10 okt 2023 om 19:30u

Johanneskerk

zo 15 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. A.W. Mol uit Hendrik-Ido-Ambacht Collecte: ZWO

Filmavond: “Selma”

wo 18 okt 2023 om 19:30

Dorpskerk

zo 22 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Nog niet bekend Collecte: KerkTV/radio

Johanneskerk

zo 29 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Leger des Heils

Dorpskerk

zo 05 nov 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat en eredienst

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad