Algemeen

Predikant:
ds. mw. E.F. Quaak-Kloet

Scriba
Dhr. H. Littel

Contact

Moderamen

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkenraadvergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

Samenstelling:
Vacature,  voorzitter
Ds. mw. E.F. Quaak-Kloet, assessor
Dhr. H. Littel, Scriba
Mevr. J. Brasser - Boone
Dhr. W. Bosselaar

Het adres van de kerkenraad:
Geschieresweg 2-X
4363NP Aagtekerke
Contact
 

Kerkenraad

Predikant
ds. Evelyn Quaak-Kloet

Ouderlingen
Mw. J.H. Bosselaar-Lievense
Mw J. Littel - Trouwborst
Mw E. Minderhoud-de Nood
Mw. A.F. de Haas-de Vlieger
Dhr. H. Littel (ouderling-scriba)

Ouderling-kerkrentmeesters
Dhr Z.R. Francke, Secretaris CvK
Dhr. W. Bosselaar, Penningmeester CvK
Dhr. G.A. de Visser
Mevr. J. Meijer-Poelman

Diakenen 
Mw M. Geschiere - Sanderse, secretaris
Mw .I. de Visser-Faasse, penningmeester
Mw. J. Brasser-Boone
Mw. G.C. Minderhoud-Alewijnse

Pastoraal medewerker (geen lid van de kerkenraad)
Dhr. H. Minderhoud
Mw. M. Moens-Faasse
Mw A. Nonnekes
Mw J.  de Visser-Geertse
Mw. A. Warners

Contact