Regiodienst Noord - West Walcheren

Op zondag 11 juni komen vier Protestantse Gemeenten samen in een regiodienst met het thema:
# DURVEN DROMEN, m.m.v. The Inspirational Community Gospel Choir.

Deze jaarlijkse dienst is georganiseerd vanuit de cluster van gemeenten die samenwerken in Noord-West Walcheren: Protestantse Gemeenten Aagtekerke-Domburg, Oostkapelle, Grijpskerke en  Westkapelle. We komen samen in de kerk van Westkapelle.
De zondagsviering wordt muzikaal verrijkt door The Inspirational Community Gospel Choir. Dit koor uit Tilburg, dat met bekende artiesten in binnen- en buitenland heeft gezongen, laat mensen zingen, swingen en genieten van prachtige authentieke black gospelmuziek. Het voegt een unieke beleving aan de dienst toe.
Gemeenteleden, dorpsbewoners en belangstellenden, U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze inspirerende dienst.

Datum en tijd: Zondag 11 juni om 9.30 uur
Plaats: Moriakerk, Markt 67 Westkapelle. 
De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl 
Er is kindernevendienst en crèche. Na de dienst ruimte om elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee.
 
Lees meer 

Openlucht kerkdienst op 11 juni

Op 9, 10 en 11 juni worden in de Middelburgse jachthaven de Havenfeesten gevierd. Dit jaarlijks terugkerend evenement wordt dit jaar iets groter opgezet: Ook de Loskade zal in gebruik worden genomen door o.a de Koninklijke Marine en de Zeekadetten.

 

Lees meer 

Een nieuwe cursus theologische verdieping

Op 7 september is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ te Goes. In de eerste twee jaar van de cursus wordt een brede basis gelegd. Na twee jaar kan men met de cursus stoppen. De praktijk is dat vrijwel alle cursisten door willen gaan met het derde jaar, waarin de kennis die opgedaan wordt in de eerste twee jaar wordt toegepast in meer praktische vakken: pastoraat, liturgiek, diaconaat, kerkmuziek en ethiek.

Lees meer 

Rommelmarkt

Onze jaarlijkse rommelmarkt willen we dit keer houden op 10 juni.
De opbrengsten worden als volgt verdeeld:
50% is voor onderhoud van onze monumentale kerken, de Dorpskerk in Aagtekerke en de Johanneskerk in Domburg
40% is voor Stichting De Figurant voor hulp in Oeganda en
10% gaat naar Stichting Leergeld Walcheren
 
Elke laatste zaterdag van de maand is de schuur in de Schoolstraat van 11.00 tot 12.00 uur open voor inzameling van de spullen en op 27 mei komen we op Aagtekerke huis aan huis langs de deuren.
 

Tieners- Connect

Dit seizoen is er voor de jeugd van 12-18 jaar een verdiepingsprogramma gestart met het Jaarthema OKE: ontmoeten-kennen-ervaren. De O van Ontmoeten geven we vorm door een aantal keer per jaar op zaterdagavond bij elkaar te zijn met spel en ontspanning, o.l.v. Stefan Quist
 Voor vragen kun je terecht bij ds. Evelyn.

Beleidsplan en Plaatselijke Regeling

Het  Beleidsplan en de Plaatselijke Regeling van  onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
Lees meer 

Vrienden-lidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.
Lees meer 

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer
Lees meer 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
Lees meer 

Veilige kerk

We willen als Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg een veilige omgeving bieden voor allen die zich met ons verbonden voelen, veilig om te kunnen zijn wie je bent en veilig om jouw geloof te beleven.
Op deze website staan een aantal artikelen over naar het beleid en de uitvoering ervan om een ‘Veilige kerk’-omgeving vorm te geven:
www.pknaagtekerke-domburg.nl/veilige-kerk

Agenda

Rommelmarkt

za 10 jun 2023 om 9:00 uur

Regiodienst - Moriakerk Westkapelle

zo 11 jun 2023 om 9:30 Op zondag 11 juni komen vier Protestantse Gemeenten samen in een regiodienst met het thema:
# DURVEN DROMEN, m.m.v. The Inspirational Community Gospel Choir. 

Avondgebed

do 15 jun 2023 om 19:45 uur

Johanneskerk

zo 18 jun 2023 om 10:00 Voorganger: Hans en Marja van Vliet van het Leger des Heils Collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk

zo 25 jun 2023 om 10:00 Voorganger: Dhr. F. v.d Heijde uit Zoutelande Collecte: ZWO

Johanneskerk

zo 02 jul 2023 om 10:00 Voorganger: Dhr. P. Riemens uit Arnemuiden Collecte: Orgelfonds

Moderamenvergadering

do 06 jul 2023 om 15:30u

Avondgebed

do 06 jul 2023 om 19:45 uur

Dorpskerk

zo 09 jul 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. L. de Kam uit Oostkapelle Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat Myanmar

Zanguurtje

zo 09 jul 2023 om 19.00 uur

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad