Zondagsbrief 25 februari 2024

Kerkdienst

Op zondag 25 februari 10:00u gaat ds. Chr. Bakker uit Middelburg voor in de dienst  in de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. Er is zowel crèche als kindernevendienst.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in De Poort.
De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl 
Zondagsbrief

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Diaconie en Kerkbeheer. De extra collecte  is bestemd voor het Bloemenfonds.

De QR code (per collectedoel is dit een aparte code!) kunt u met de QR app of bank-app van uw mobiele telefoon scannen. Wanneer u dit doet wijst de rest zich vanzelf. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw gift digitaal overmaken.

Collecte diaconie en kerkbeheer
  
Extra collecte voor het Bloemenfonds.  

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de collecten via bovenstaande QR codes of via de bank, de rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Graag het collectedoel vermelden!
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!