Biddag 13 maart
Kerkdienst
Op Biddag woensdag 13 maart gaat ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst  in de Dorpskerk in Aagtekerke. Aanvang: 19:00u. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel.  De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl
Orde van dienst

Collecten
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Diaconie en Kerkbeheer. De extra collecte is de biddagcollecte.

De QR code (per collectedoel is dit een aparte code!) kunt u met de QR app of bank-app van uw mobiele telefoon scannen. Wanneer u dit doet wijst de rest zich vanzelf. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw gift digitaal overmaken.
Collecte diaconie en kerkbeheer
Extra collecte voor Biddagcollecte

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de collecten via bovenstaande QR codes of via de bank, de rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Graag het collectedoel vermelden!
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!