Zondagsbrief 14 april 2024

Kerkdienst

Op zondag 14 april gaat ds. Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst  in de Johanneskerk in Domburg.
Muzikale medewerking wordt verleend door Johan van Moolenbroek op het orgel.
Er is zowel crèche als kindernevendienst.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in De Poort.
De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl
Zondagsbrief in PDF
Liturgie

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Diaconie en Kerkbeheer. De extra collecte  is bestemd voorPastoraat en eredienst.

De QR code (per collectedoel is dit een aparte code!) kunt u met de QR app of bank-app van uw mobiele telefoon scannen. Wanneer u dit doet wijst de rest zich vanzelf. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw gift digitaal overmaken.

Collecte diaconie en kerkbeheer
  
Extra collecte Pastoraat en eredienst  

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de collecten via bovenstaande QR codes of via de bank, de rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Graag het collectedoel vermelden!
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!