Zondagsbrief 18 februari 2024

Kerkdienst

Op zondag 18 februari gaat commissioner Hans van Vliet van het Leger des Heils voor in de dienst  in de Dorpskerk in Aagtekerke. Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel. Er is zowel crèche als kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in 't Voorlokaal. De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl
Zondagsbrief

Collecten
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Diaconie en Kerkbeheer. De extra collecte  is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.

De QR code (per collectedoel is dit een aparte code!) kunt u met de QR app of bank-app van uw mobiele telefoon scannen. Wanneer u dit doet wijst de rest zich vanzelf. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw gift digitaal overmaken.Collecte diaconie en kerkbeheer
  
Extra collecte Onderhoud kerkelijkem gebouwen.  

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de collecten via bovenstaande QR codes of via de bank, de rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Graag het collectedoel vermelden!
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Morgengebed

Om ruimte voor inkeer en bezinning te bieden is er wekelijks een kort bezinningsmoment in de Dorpskerk. U bent van harte welkom om op woensdag 7 februari deel te nemen aan een Morgengebed. We ontsteken de Paaskaars, spreken een openingstekst uit, zingen een lied en luisteren naar een Bijbellezing en/of tekst. Er is stilte voor persoonlijke bezinning met daarna een afsluitend gebed met een lied of muziek. Het Morgengebed is van 8.30 tot 9.00 uur, aansluitend is er, voor wie wil, een kop koffie en thee en ruimte voor ontmoeting. Plaats: Dorpskerk, Dorpsplein 4, Aagtekerke.

Het morgengebed is te volgen via www.kerkomroep.nl en kerktelefoon.