Stille week 2024

THEMA: MET VALLEN EN OPSTAAN. MET PETRUS OP WEG NAAR PASEN
Van harte nodigen we u uit om een van de vieringen te volgen.

VESPERS - AVONDGEBED maandag 25 maart, dinsdag 26 maart, woensdag 27 maart van 19.00 - 19.30 uur, Johanneskerk Domburg
In de vespers komen we samen in een kring in het liturgisch centrum in een moment van bezinning. Er is stilte en muziek. Daarnaast klinkt er een schriftlezing, poëzie, en een gebed voorgangers: ds. Evelyn Quaak-Kloet en gemeenteleden.
Liturgie

WITTE DONDERDAG 28 maart, 19.00 uur, Dorpskerk te Aagtekerke
Dienst waarin we het Avondmaal vieren in de Kring, we verstillen bij een beeld en er is een korte overdenking rondom tekst en beeld THE PASSION 2024 Na de dienst kunt u elkaar vanaf 19.50 uur ontmoeten in ’t Voorlokaal voor een kop koffie of thee om 20.30 ier een livestream in de Dorpskerk te Aagtekerke, we kijken en luisteren samen naar the Passion, uitgezonden vanuit Zeist.  
Liturgie

GOEDE VRIJDAG 29 maart 19.00 uur, Johanneskerk Domburg
Wij herdenken het lijden en sterven van Jezus Christus. In verbondenheid met al wie lijden staan wij stil bij het hart van ons christelijk geloof. muzikale medewerking Rebecca Janse, harp; orgel (alle dagen) Hannah Reijnhoudt.

PAASWAKE 30 maart 21.00 uur, Dorpskerk te Aagtekerke
De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en wij ontsteken meerdere lichten in verbondenheid. Het herdenken van onze doop verbindt ons deze nacht met gelovigen over heel de wereld.


 
terug

Wekelijkse Nieuwsbrief

Nieuwsbrief  niet ontvangen of inschrijven voor de brief ga naar 
Nieuwsbrief - Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Hier kunt u de laatse nieuwsbrieven bekijken en/of downloaden

Agenda

Johanneskerk

zo 14 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Commissioner Hans van Vliet
Collecte: Pastoraat & eredienst

Dorpskerk

zo 14 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: pastoraat & eredienst

Openstelling Johanneskerk

di 16 jul 2024 om 20:30

Morgengebed

wo 17 jul 2024 om 08:30

Zomeravondconcert Johanneskerk

wo 17 jul 2024 om 20:30

Avondgebed

do 18 jul 2024 om 19:45 uur

Johanneskerk

zo 21 jul 2024 om 10:00 Voorganger ds. G. Kwakkel uit Biggekerke
Collecte: Plaatselijk diaconaat

Tentdienst

zo 21 jul 2024 om 19:00 Op zondag 21 juli organiseert de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg weer de jaarlijkse Tentdienst in de Feesttent op het terrein hoek Aagtekerkseweg /Pekelingseweg in Aagtekerke.
 

Zomerstilte: Avondgebed rondom teksten van Bonhoeffer

do 25 jul 2024 om 20:30

Johanneskerk

zo 28 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk

zo 28 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. L.H.F. Lok uit Vlissingen Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Zanguurtje

zo 28 jul 2024 om 19.00 uur

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad