Bij de diensten Bij de diensten
Op zondag 8 december  is er een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk waarin ds.  R.de Reus zal voorgaan, na de dienst is er koffiedrinken achter in de kerk.   De dienst op zondag 15 december wordt geleid door ds. I. de Heer uit ’s Heer Abtskerke. Na de dienst is er de verkiezing van ambtsdragers.  Op zondag 22 december is ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk onze voorganger. Het koor “de Vlis-singers” zal in deze dienst een aantal liederen zingen.   Dinsdag 24 december is om 22.00u de Kerstnachtdienst, waarin we ds. C.J. Don uit Oost-Souburg verwelkomen, muzikale medewerking door Maaike van Dam op viool. 1e Kerstdag woensdag 25 december wordt de dienst geleid door ds. R. de Reus. We beginnen om 9.45u met het zingen van bekende kerstliederen begeleid door orgel en een ensemble van Brassband Apollo uit Domburg. Op  zondag 29 december is er een gezamenlijke dienst in Domburg. Op dinsdag 31 december Oudejaarsavond is er om 19.00u een dienst met ds. B.M. van Ginhoven uit Ouwerkerk. Zondag 5 januari 2020 is er een gezamenlijke dienst in Domburg waarin ds. R. de Reus zal voorganger. In deze dienst is er (her)bevestiging van ambtsdragers . Na de dienst is er in De Poort gelegenheid om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.  
 
Kerkdiensten Kerkdiensten

Tijd en plaats 
Iedere zondagmorgen wordt er om 10.00 uur een eredienst gehouden in onze kerk, Dorpsplein 4, 4363 AC Aagtekerke. Voor feest- en gedenkdagen gelden soms afwijkende tijden. Informatie hierover vindt u op deze website, de regionale kranten en op het informatiebord bij de ingang van de kerk. 
Gedurende het jaar zijn er een aantal gezamenlijke diensten met Domburg afwisselend in de Johanneskerke in Domburg en de Dorpskerk in Aagtekerke.

Kindernevendienst
Iedere zondag is er kindernevendienst. Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen, vaak na de eersteschriftlezing, samen met de leiding naar hun eigen ruimte gaan en komen tijdens de collecte weer terug in de kerk. Er wordt gewerkt met de methode 'Vertel het maar'. De kinderen krijgen een bijbelverhaal te horen en vaak wordt er daarna iets geknutseld of getekend, passend bij het thema. Tijdens de adventstijd en de veertigdagentijd is er voor kinderen een speciaal project, waar ook in de dienst aandacht aan wordt besteed.

Crèche
Voor kinderen van nul tot vier jaar is er tijdens iedere eerste zondagse eredienst crèche in 't Voorlkaal. Ook in de zomermaanden en bij diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Koffiedrinken na de dienst
Iedere tweede zondag van de maand, bij gezamenlijke diensten en op de kerkelijke feestdagen bent u na afloop van de dienst van harte welkom in 't Voorlokaal, om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade. 

Kerktelefoon
Voor mensen die door omstandigheden niet meer in staat zijn om de kerkdiensten te bezoeken, is er de mogelijkheid om kerktelefoon aan te vragen en zo de dienst thuis mee te beleven.

Kerkdienst via internet
De kerkdiensten zijn live of op een later tijdstip te beluisteren via de website http://www.kerkomroep.nl. Kies als plaats voor Aagtekerke en vervolgens voor Protestantse Gemeente Aagtekerke.

Bloemen
Leden van de bloemengroep zorgen iedere week voor een 'bloemengroet' vanuit de kerk. Na afloop van de dienst worden de bloemen bij een gemeentelid bezorgd als felicitatie, ter bemoediging of als blijk van medeleven. Ook wordt er bij speciale diensten zoals in de advent- en veertigdagentijd een symbolische bloemschikking verzorgd.

Heilig Avondmaal
Zes maal per jaar vieren wij het Heilig Avondmaal, waarvan vijf maal tijdens de eredienst op zondagmorgen en één maal in de avonddienst op Witte Donderdag. In onze kerk zijn de belijdende leden en bezoekers die gewend zijn in hun eigen kerk aan het Avondmaal te gaan genodigd.

Heilige Doop
Ouders die hun kind willen laten dopen en jongeren of volwassenen die niet gedoopt zijn, maar dat wel verlangen, kunnen zich richten tot de predikant.

Huwelijk
Voor vragen over een kerkelijke huwelijksinzegening kunt u terecht bij de predikant.

Rouwdienst
Ook in het geval van overlijden vragen we u contact op te nemen met de voorzitter van de kerkenraad. Dit kan ook via de uitvaartondernemer.

.