Kerkdienst 20 september

Komende zondag 20 september  om 10.00u zal ds. G.J. Smit  voorgaan in de gezamenlijke dienst in de Dorpskerk in Aagtekerke.  Muzikale medewerking wordt verleend door Jos Meeuwsen op het orgel. De dienst is ook  ‘live’ of op een later moment te beluisteren via de website www.kerkomroep.nl en natuurlijk via de kerktelefoon. Er is Kindernevendienst in aangepaste vorm: de kinderen zijn gedurende heel de dienst in hun eigen ruimte. Na de dienst is er (bij goed weer) gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of limonade. Het koffiedrinken is in de Pastorietuin.

Klik hier voor de liturgie

In verband met de nog steeds geldende Corona maatregelen kunnen we maar een beperkt aantal mensen toelaten in de dienst, daarom moet u vooraf reserveren. U kunt dat doen door op de vrijdagavond voorafgaande aan de dienst tussen 19.00u en 22.00u te bellen naar telefoonnummer 0613766357. Voor de bezoekers van de diensten gelden strikte regels die u als bijlage bij de  nieuwsbrief van vorige week  heeft ontvangen. We vragen u om bij klachten thuis te blijven en de dienst online mee te vieren. Kwetsbare mensen en mensen van 70 jaar en ouder dienen extra voorzichtig te zijn. Het advies van het RIVM is dat het verstandig kan zijn om voorlopig zoveel mogelijk thuis te blijven.
terug

Agenda

Domburg, Johanneskerk

27 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Rinzema

Aagtekerke, Dorpskerk

04 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle

Domburg, Johanneskerk

11 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J.M. Haas uit Middelburg

Aagtekerke, Dorpskerk

18 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Nauta uit Middelburg
Viering Heilig Avondmaal

Domburg, Johanneskerk

25 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. C. Bakker uit Middelburg

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer