Geven aan de kerk Geven aan de kerk
De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg? Dat kan op volgende manieren:

-  U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL14 Rabo 0314 4149 24 ten name van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg inzake kerkbeheer. Deze gift is geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in het jaar dat u het geld overmaakt . De hoogte van de aftrekpost is afhankelijk van uw inkomen en uw giften aan andere algemeen nut beogende instellingen in dat jaar.

- U kunt uw gift ook jaarlijks gedurende ten minste vijf jaar overmaken aan de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg. Dit kan vooraf worden vastgelegd in een (model)overeenkomst van de Belastingdienst. Het voordeel van deze werkwijze is dat een dergelijke gift altijd volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting gedurende de verschillende jaren. De model-overeenkomst kunt u hier downloaden. Met de Schenkcalculator van de landelijke PKN is het belastingvoordeel van een periodieke gift snel en eenvoudig te berekenen.

- U kunt ook een bedrag aan de Protestantse Gemeente te Aagtekerke nalaten in uw testament. Dit kan via een legaat. Voorbeeldtekst van een legaat is:  “Ik legateer ( naar keuze vrij van rechten en kosten) uit te keren binnen drie maanden na mijn overlijden, een bedrag van € ……….,… aan het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg”.

Heeft u interesse om te geven voor een specifiek doel? Bijvoorbeeld voor de Dorpskerk, de Johanneskerk, voor het diaconale werk of voor het orgel? Uiteraard kan daar ook over gesproken worden.

Wilt u meer informatie over geven of nalaten aan de kerk (bijvoorbeeld over de (model)overeenkomst of het nalaten in uw testament), dan kunt u een e-mailbericht sturen aan . Eén van de kerkrentmeesters neemt dan zo spoedig als mogelijk contact met u op. U kunt uiteraard ook een kerkrentmeester bellen of aanspreken.
 
terug