Woensdagavond 18 januari Taizé-avondgebed

Het Taizé-avondgebed vindt plaats woensdag 18 januari in de Johanneskerk in Domburg, aanvang 19.00, duur max.40 minuten.
Er klinken Taizéliederen om te luisteren of zacht mee te zingen, er klinkt een Bijbeltekst. Daarnaast is er stilte en gelegenheid een lichtje te ontsteken. Beelden uit de gemeenschap van Taizé versterken de ruimte voor persoonlijke bezinning.

Week van gebed voor eenheid van de christenen
De Week van gebed voor eenheid van christenen (14-21 januari) 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Het thema dat ieder jaar door andere kerken uit de wereld wordt voorbereid is: Doe Goed, Zoek recht.
In deze week staat de Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’ centraal. Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.
De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid is een goed moment om stil te staan bij de verdeeldheid in onze kerken en te overdenken wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.

Bij binnenkomst kunt u een voorbede of dankgebed opschrijven; deze gebeden worden in de viering gebeden door de voorganger.
Ook christenen en belangstellenden uit de omgeving zijn van harte welkom! Na afloop is er koffie en thee in de Poort en kunnen wij elkaar ontmoeten.
 
terug

Agenda

Johanneskerk

zo 01 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Kerk en Israel

Morgengebed

wo 04 okt 2023 om 08:30

Moderamenvergadering

do 05 okt 2023 om 15:30u

Dorpskerk

zo 08 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Restauratiefonds

Kerkenraadsvergadering

di 10 okt 2023 om 19:30u

Johanneskerk

zo 15 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. A.W. Mol uit Hendrik-Ido-Ambacht Collecte: ZWO

Filmavond: “Selma”

wo 18 okt 2023 om 19:30

Dorpskerk

zo 22 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Nog niet bekend Collecte: KerkTV/radio

Johanneskerk

zo 29 okt 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Leger des Heils

Dorpskerk

zo 05 nov 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat en eredienst

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad