Woensdagavond 18 januari Taizé-avondgebed

Het Taizé-avondgebed vindt plaats woensdag 18 januari in de Johanneskerk in Domburg, aanvang 19.00, duur max.40 minuten.
Er klinken Taizéliederen om te luisteren of zacht mee te zingen, er klinkt een Bijbeltekst. Daarnaast is er stilte en gelegenheid een lichtje te ontsteken. Beelden uit de gemeenschap van Taizé versterken de ruimte voor persoonlijke bezinning.

Week van gebed voor eenheid van de christenen
De Week van gebed voor eenheid van christenen (14-21 januari) 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme. Het thema dat ieder jaar door andere kerken uit de wereld wordt voorbereid is: Doe Goed, Zoek recht.
In deze week staat de Bijbeltekst uit Jesaja 1 vers 17: ‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor wezen, sta weduwen bij’ centraal. Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota.
De eenheid van de christenen zou een teken moeten zijn van de herstelde eenheid van de hele schepping. Maar verdeeldheid onder christenen verzwakt dit teken en versterkt de gebrokenheid. Goed leren doen vereist dat we ervoor open staan om eerlijk naar onszelf te kijken. De Week van gebed voor eenheid is een goed moment om stil te staan bij de verdeeldheid in onze kerken en te overdenken wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.

Bij binnenkomst kunt u een voorbede of dankgebed opschrijven; deze gebeden worden in de viering gebeden door de voorganger.
Ook christenen en belangstellenden uit de omgeving zijn van harte welkom! Na afloop is er koffie en thee in de Poort en kunnen wij elkaar ontmoeten.
 
terug

Wekelijkse Nieuwsbrief

Nieuwsbrief  niet ontvangen of inschrijven voor de brief ga naar 
Nieuwsbrief - Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Hier kunt u de laatse nieuwsbrieven bekijken en/of downloaden

Agenda

Dorpskerk

zo 23 jun 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. J.B. Beijer uit Middelburg Collecte: Diaconaal steunfonds

Morgengebed

wo 26 jun 2024 om 08:30

Zomeravondconcert Johanneskerk

wo 26 jun 2024 om 20:30

Johanneskerk

zo 30 jun 2024 om 10:00 Voorganger: ds. A.W. Mol uit Hendirk Ido Ambacht
Collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen

Openstelling Johanneskerk

di 02 jul 2024 om 20:30

Dorpskerk

zo 07 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Theo van Teijlingen Collecte: Missionairwerk - binnl. Diac.

Zomeravondconcert Johanneskerk

wo 10 jul 2024 om 20:30

Zomerstilte: Taizeviering

do 11 jul 2024 om 20:30

Johanneskerk

zo 14 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Commissioner Hans van Vliet
Collecte: Pastoraat & eredienst

Dorpskerk

zo 14 jul 2024 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: pastoraat & eredienst

Zomeravondconcert Johanneskerk

wo 17 jul 2024 om 20:30

Johanneskerk

zo 21 jul 2024 om 10:00 Voorganger ds. G. Kwakkel uit Biggekerke
Collecte: Plaatselijk diaconaat

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad