Liturgie morgengebed zondag 29 maart 2020
Zondag 29 maart 2020 – 5e v.d. 40-dagentijd
Morgengebed via Kerkomroep vanuit Dorpskerk, Aagtekerke
PG Aagtekerke-Domburg


Voorganger: ds. Rianne de Reus
Organist: Hanna Reijnhoudt
Ouderling van dienst: Tiny Littel
Geluid: Rinus Moens


Orgelspel

Woord van welkom door ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Orgelspel: psalm 121: 1, 2, 3

Gebed

Moment voor de kinderen

Orgelspel kinderlied: Hemelhoog 338 – ‘k Stel mijn vertrouwen

Schriftlezing: Johannes 11: 1-4 en 17-44

Orgelspel: lied 601: 1, 2, 3 – Licht dat ons aanstoot in de morgen

Overdenking

Orgelspel: lied 818: 1, 2 – Niet is het laatste woord gesproken

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotwoord en zegen

Orgelspel

Agenda

Domburg, Johanneskerk

27 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Rinzema

Aagtekerke, Dorpskerk

04 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle

Domburg, Johanneskerk

11 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J.M. Haas uit Middelburg

Aagtekerke, Dorpskerk

18 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Nauta uit Middelburg
Viering Heilig Avondmaal

Domburg, Johanneskerk

25 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. C. Bakker uit Middelburg

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer