3e Advent

Liturgische bloemschikking

Het thema van deze adventsperiode is: Het Goede Leven, bloeien in Gods Licht.

De adventsperiode doet ons beseffen dat de plaats waar je geboren bent wel bepalend is voor je levenskansen, maar dat het niet alles zegt.  Het gaat erom dat je tot bloei kunt komen. De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Gods Licht.

1e advent:  In de schikking zijn donkere kleuren gebruikt, symbool voor een donkere wereld. De vijgentak staat symbool voor het goede leven dat in aantocht is. Niet alleen in de toekomst maar ook nu al.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door, kome wat komt.2e advent:  De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door de rechte tak en de kronkeltak: wat krom is zal recht worden.Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de witte bloemen.
Gerechtigheid breekt door,
 hoe kronkelig ook de weg.

3e advent:  Het groene mos doet denken aan groei. De weg die men moet afleggen om dit Goede Leven te mogen ervaren is voor iedereen anders.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe kronkelig ook de weg.


4e advent:  De bol met knop staat symbool voor de aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld, voor een ieder persoonlijk.
           
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van  de bloembol;
nieuw leven breekt door
hoe klein ook het begin.Kerst:       Met de geboorte van het Kerstkind is er een nieuw begin dat met Kerst wordt  gevierd.

                       
Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede Leven doorgebroken,
voor iedereen!

terug

Agenda

Domburg, Johanneskerk

31 jan 2021 om 10:00 Heilig Avondmaal Online dienst voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: KiA JOP

Aagtekerke, Dorpskerk

07 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: Pastoraat & eredienst

Domburg, Johanneskerk

14 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. P. van Oosten Collecte: Diaconaal Steunfonds

Aagtekerke, Dorpskerk

21 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Domburg, Johanneskerk

28 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. B.J.P. de Bruin Collecte: Plaatselijk diaconaat

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!