1e kerstdag

Liturgische bloemschikking kerst 2021

1e Advent
Paars is een ingetogen kleur en staat voor bezinning en somberheid. Dit past bij Noömi die verdrietig terug gaat naar Bethlehem. In de schikking is een dorre tak verwerkt, symbool van ondergang. Maar Noömi staat er niet alleen voor in haar ellende. De handvormige bladeren zijn het symbool van gedragen worden.2e advent
Door het gedrag van Boaz verandert de situatie van Noömi en Ruth, het licht breekt door in hun leven. De delende Boaz en de dienende Ruth bewijzen dat Gods woorden waar zijn en het leven beter maken.
In de schikking wordt dit verbeeld door de lage (Ruth) en de hoge gerbera (Boaz). Er boven een blad als symbool van bescherming. Tarwe verwijst naar (gersten)brood.


 

3e Advent

Boaz laat ons zien hoe wij instrumenten van God kunnen zijn door Gods liefde ook aan vreemdelingen uit te delen. De kleur van de bloemen wordt lichter, Ruths vertrouwen in God wordt versterkt. De liefde tussen Boaz en Ruth groeit.  Gerbera’s betekenen: ‘door jou wordt alles mooier’ , de roos staat symbool voor liefde. Fresia’s symboliseren groeiend vertrouwen..

terug

Agenda

Johanneskerk Domburg

zo 23 jan 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: kerkradio/TV

Dorpskerk Aagtekerke

zo 30 jan 2022 om 10:00 uur Voorganger: Ds. G.J. Smit Collecte: Bloemenfonds

Johanneskerk Domburg

zo 06 feb 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: KiA werelddiaconaat Oeganda

Dorpskerk Aagtekerke

zo 13 feb 2022 om 10:00 uur Voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

zo 20 feb 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. R. de Reus Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad