Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg? Dat kan op volgende manieren:

-  U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnr. NL14 Rabo 0314 4149 24 ten name van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg inzake kerkbeheer. Deze gift is geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting in het jaar dat u het geld overmaakt . De hoogte van de aftrekpost is afhankelijk van uw inkomen en uw giften aan andere algemeen nut beogende instellingen in dat jaar.

- U kunt uw gift ook jaarlijks gedurende ten minste vijf jaar overmaken aan de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg. Dit kan vooraf worden vastgelegd in een (model)overeenkomst van de Belastingdienst. Het voordeel van deze werkwijze is dat een dergelijke gift altijd volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting gedurende de verschillende jaren. De model-overeenkomst kunt u hier downloaden. Met de Schenkcalculator van de landelijke PKN is het belastingvoordeel van een periodieke gift snel en eenvoudig te berekenen.

- U kunt ook een bedrag aan de Protestantse Gemeente te Aagtekerke nalaten in uw testament. Dit kan via een legaat. Voorbeeldtekst van een legaat is:  “Ik legateer ( naar keuze vrij van rechten en kosten) uit te keren binnen drie maanden na mijn overlijden, een bedrag van € ……….,… aan het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg”.

Heeft u interesse om te geven voor een specifiek doel? Bijvoorbeeld voor de Dorpskerk, de Johanneskerk, voor het diaconale werk of voor het orgel? Uiteraard kan daar ook over gesproken worden.

Wilt u meer informatie over geven of nalaten aan de kerk (bijvoorbeeld over de (model)overeenkomst of het nalaten in uw testament), dan kunt u een e-mailbericht sturen aan kerkvoogdij.pka@zeelandnet.nl . Eén van de kerkrentmeesters neemt dan zo spoedig als mogelijk contact met u op. U kunt uiteraard ook een kerkrentmeester bellen of aanspreken.
 
terug

Agenda

Johanneskerk Domburg

zo 23 jan 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: kerkradio/TV

Dorpskerk Aagtekerke

zo 30 jan 2022 om 10:00 uur Voorganger: Ds. G.J. Smit Collecte: Bloemenfonds

Johanneskerk Domburg

zo 06 feb 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: KiA werelddiaconaat Oeganda

Dorpskerk Aagtekerke

zo 13 feb 2022 om 10:00 uur Voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

zo 20 feb 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. R. de Reus Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad