di 16 juli 2019

Open avond

Locatie: 
 Johanneskerk in Domburg
Tijdstip: 
 20:30 uur  - 21:30 uur

Deze open avonden worden opgeluisterd met orgelmuziek; ook de wereldwinkel uit Serooskerke is aanwezig met een groot aantal artikelen.

terug
 


Kerkdiensten via kerktelefoon en internet

Online te beluisteren via www.kerkomroep.nl

7 juni ds. Ph. Beukenhorst uit Oostkapelle, collecte Pastoraat & Eredienst

14 juni dhr. H. Soeting uit Gapinge, collecte Pastoraat & Eredienst

21 juni ds. C.J. Don uit Oost-Souburg, collecte Plaatselijk Diaconaat

28 juni Dhr. P. Riemens uit Arnemuiden, collecte Orgelfonds
 

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de zondagsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Nu de gebruikelijke wekelijkse collecten zijn weggevallen vragen wij ook uw aandacht voor de wekelijkse collecten voor diaconie en kerkbeheer. De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer