Nieuwsbrief - week 28

Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse erediensten en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.
Nieuwsbrief in PDF

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief week 27
Nieuwsbrief week 26
Nieuwsbrief week 25

 

Online kerkdienst

Zondag 12 juli is er  een online-dienst uitgezonden via kerktelefoon en internet (www.kerkomroep.nl). Voorganger is ds. L.P.J. van Bruggen uit Westkapelle. 

De liturgie kunt hier downloaden of inzien.

WELKOM

Welkom bij de  Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg!

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
 
Voor wie nieuw is in Aagtekerke of Domburg, of gewoon nieuwsgierig naar de kerk in beide plaatsen, hopen we dat deze website daar een goede indruk van kan geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de de scriba via het contactformulier.


www.pkn-aagtekerke.nl

Corona-maatregelen

Ook in de maand jjuli zijn er helaas alleen online kerkdiensten i vanuit de Dorpskerk in Aagtekerke. Langzamerhand komen er op diverse terreinen versoepelingen van de corona-maatregelen. 

Bericht van het breed moderamen van de classis Delta

Wellicht is u bekend dat er sinds 1 maart 2019 op initiatief van een aantal kerkleden en andere betrokkenen een Hervormde gemeente (in wording) Het Kruispunt Noord Walcheren te Serooskerke bestaat. Zie ook hun website https://www.hghetkruispunt.nl. Deze gemeente in wording wordt voorlopig geleid door een commissie onder eindverantwoordelijkheid van de classis. 

Pluktuin

Er zijn weer plukbonnen te koop bij " 't Ouwe Durpsuus" voor € 15,00. Het aanbod van bloemen is nu nog klein, maar dat mag wel geplukt worden en er komen nog een hele zomer lang bloemen om te plukken. Wel zelf een schaar meenemen.

Beleidsplan 2019-2023

Door de kerkenraad is een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. 

Agenda

Aagtekerke, Dorpskerk

12 jul 2020 om 10:00 uur Alleen online en via kerktelefoon
 

Aagtekerke, Dorpskerk

19 jul 2020 om 10:00 uur Alleen online en via kerktelefoon
 

Aagtekerke, Dorpskerk

26 jul 2020 om 10:00 uur Alleen online en via kerktelefoon
 

Domburg, Johanneskerk

02 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk

09 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Domburg, Johanneskerk

16 aug 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de zondagsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Nu de gebruikelijke wekelijkse collecten zijn weggevallen vragen wij ook uw aandacht voor de wekelijkse collecten voor diaconie en kerkbeheer. De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer