Kerkomroep Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg
 
Nieuwsbrief - week 13 Nieuwsbrief - week 13
Kerk-zijn in tijden van de coronacrisis
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Nu we door de maatregelen rond het coronavirus genoodzaakt zijn de zondagse erediensten en de doordeweekse activiteiten tot nader order op te schorten, zoeken we naar andere manieren om met elkaar in contact te blijven. Eén van die manieren is deze nieuwsbrief, die bedoeld is ter informatie en inspiratie.

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief week 12
lees meer »
 
Corona maatregelen Corona maatregelen
De regering heeft gisteravond ingrijpende maatregelen afgekondigd, die ook voor ons harde consequenties hebben met name voor de diensten en andere activiteiten  in onze beide kerken: Alle diensten en bijeenkomsten tot 1 juni a.s. vervallen.  We zijn binnen het moderamen en  in overleg met het cluster aan het nadenken over alternatieven naast de diensten die online worden aangeboden door de landelijke kerk en de classis Delta.
 
Koster en organist Domburg Koster en organist Domburg
Door het aanstaande vertrek van onze leden Jannie van B. en Janneke W. raken we een koster en een organist kwijt. Voor deze werkzaamheden zijn we op zoek naar een nieuwe koster en organist. Kent u iemand in uw omgeving of wilt u zelf graag meewerken om het werk van de kerk op deze wijze te ondersteunen dan vernemen we dat graag van u. Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters.
 
 
Verbouwing nevenruimtes. Verbouwing nevenruimtes.
De werkzaamheden zijn volledig verplaatst naar de binnenzijde van de gebouwen. Door drukte en ziekte bij de aannemer is er afgelopen periode niet zo heel veel veranderd. Nu zijn de werkzaamheden weer hervat en vordert de afwerking van de ruimtes gestaag. De wanden zijn nagenoeg alle strak gezet en gestukadoord. De wanden van de toiletten en de keuken zijn grotendeels getegeld, deze moeten nog wel gevoegd worden. Ook e binnendeuren zijn opgehangen dus voor het zicht is er best het nodige veranderd.
De trap naar boven is kaal gemaakt en kan t.z.t. opnieuw bekleed worden. Boven kan er nu geschilderd en afgewerkt worden, we horen graag als u hierbij kunt en wilt assisteren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andries Dekker (0630511316) of Roelof Francke (0623568256).
 
Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Bezinning Avondmaal
Afgelopen maand heeft de kerkenraad in plaats van een gewone vergadering een bezinningsavond gehouden over de viering van het Avondmaal. Aanleiding daarvoor zijn de verschillende gebruiken in onze twee kerken, net name rond het toelatingsbeleid. In Aagtekerke worden alleen belijdende leden genodigd tot de Maaltijd, in Domburg ook doopleden. Als we geleidelijk willen toewerken naar één beleid voor onze samengevoegde gemeente, is het belangrijk om van elkaar en van onszelf te begrijpen waarom we bepaalde opvattingen hebben. Tijdens deze bezinningsavond o.l.v. ds. Rianne de Reus is dan ook ingezet op het ontdekken van onze eigen beleving van het Avondmaal en het inzicht krijgen in hoe gelovigen door de eeuwen heen met dit sacrament zijn omgegaan; daar is namelijk nogal wat variatie in geweest al naar gelang de omstandigheden van die tijd. Voor ons als gemeente is het nu zoeken naar een vorm die het beste past bij de aspecten van de Maaltijd van de Heer die voor ons het zwaarst wegen.
 
lees meer »
 
WELKOM WELKOM
Welkom bij de  Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg!

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
 
Voor wie nieuw is in Aagtekerke of Domburg, of gewoon nieuwsgierig naar de kerk in beide plaatsen, hopen we dat deze website daar een goede indruk van kan geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de de scriba via het contactformulier.


www.pkn-aagtekerke.nl
 
Beleidsplan 2019-2023 Beleidsplan 2019-2023
Door de kerkenraad is een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. 
lees meer »