Johanneskerk Domburg

Kerkdienst

Komende zondag 17 oktober gaat ds. J. Nauta uit Middelburg voor in de dienst vanuit de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel.  Er is kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee in ‘De Poort’ Voor de kinderen is er limonade. De dienst is ook te volgen via kerktelefoon en  www.kerkomroep.nl.
Liturgie

Corona
Hoewel de Corona maatregelen zijn versoepeld toch  het dringende verzoek om elkaar de ruimte te geven. Dit geldt zowel bij het zitten in de banken, als bij verplaatsingen in de banken en door de kerk.
In alle gevallen blijven de basisregels gelden: ‘Was je handen’ en ‘Blijf thuis bij klachten’.
We zijn blij dat we door deze versoepelingen weer met meer mensen naar de kerk kunnen en hopen iedereen weer te kunnen begroeten. Welkom!

Bijbel theater in Oostkapelle: ‘dicht op de huid’

Op vrijdagavond 29 oktober 2021 is er om 19.30 uur in de protestantse Zionskerk aan de Duinweg 36.a te Oostkapelle, een voorstelling met Bijbelse monologen, gebracht door de verhalenverteller Guido de Bruin.
Als verhalenverteller realiseert Guido de Bruin zich dat in deze bijzondere tijd veel Bijbelverhalen gaan over het vertrouwen dat ons kan helpen om een ongewisse toekomst tegemoet te gaan. Het zijn verhalen die we juist ook in deze tijd hard nodig hebben. Als hij ze vertelt, komen ze ‘dicht op de huid’. Hij komt ze graag vertellen. 

Nieuwsbrief

Kerk-zijn in tijden van de corona
De ontmoeting met God en met elkaar is één van de belangrijkste pijlers van ons kerk-zijn. Ook al zijn de Corona-maatregelen versoepeld,  we gaan nog even door met deze wekelijkse nieuwsbrief.

Nieuwsbrief week 2021/41

Eerdere nieuwsbrieven:
Nieuwsbrief week 2021/40
Nieuwsbrief week 2021/39
Nieuwsbrief week 2021/38
Nieuwsbrief week 2021/37
Nieuwsbrief week 2021/36

Beleidsplan en profielschetsen

Het  Beleidsplan en de profielschets van  onze kerkelijke gemeente kunt u hier inzien:
 
 

Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer

Agenda

Johanneskerk Domburg

17 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Nauta Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

Dorpskerk Aagtekerke

24 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. L. Woltering Collecte: Pastoraat & eredienst

Johanneskerk Domburg

31 okt 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J.M. Haas Collecte: NBG

Dorpskerk Aagtekerke

07 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: orgelfonds

Johanneskerk Domburg

14 nov 2021 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: Najaarszendingscollecte

Contact

Predikant
Kerkenraad
 

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!