Schoenendoosactie Actie4Kids

Schoenendoosactie Actie4Kids
Ook dit jaar doen we weer mee aan de schoenendoosactie van Actie4Kids. Het is de bedoeling dat je een schoenendoos vult met allerlei spulletjes voor een jongen of meisje in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Je kunt zelf kiezen voor welke leeftijdscategorie. In het verleden is gebleken dat er veel meer dozen worden ingeleverd voor meisjes dan voor jongens. Misschien kunt u daar rekening mee houden in uw keuze? Dit jaar gaan de schoenendozen naar de landen Sierra Leone, Malawi, Togo, Moldavië, Roemenië en naar kinderen van vluchtelingen in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.
Soms is deze schoenendoos het enige cadeau wat een kind krijgt in zijn/haar leven. Wat is er mooier om door middel van deze actie wat licht te brengen in het donkere bestaan van zoveel kinderen die leven in omstandigheden die niet zo welvarend zijn als die van ons. Doe je mee?
 
lees meer »
 
Van de predikant Van de predikant
Tijd van de voleinding
De laatste weken van het kerkelijk jaar breken aan. Op het leesrooster staan teksten over ‘de laatste dingen’. Soms klinken die lezingen grimmig, maar wie met aandacht leest, zal ontdekken dat ze ook een bron van hoop bieden. Want ‘de laatste dingen’ vormen geen einde in de zin dat er daarna niets meer is; het gaat hier om voltooiing, over hoe de schepping en ons bestaan tot voleinding komen in Gods eeuwige liefde. In die sfeer zullen wij op zondag 24 november de gemeenteleden gedenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.

Zin in de ouderdom
Wanneer mensen op hoge leeftijd overlijden, zeggen wij vaak dat zij een gezegende leeftijd hebben bereikt. Het zou goed kunnen dat ik vroeger, als kind op de basisschool, ook eens in een vriendenboekje heb geschreven dat ik later wel 100 jaar wilde worden. Hoezeer oud(er) worden voor mensen een worsteling kan zijn, ontdekte ik pas later. Vrijwel nooit komt de ouderdom zonder gebreken. Wanneer je lichamelijk moet ‘inleveren’, of wanneer je merkt dat je niet meer op je geheugen kan vertrouwen zoals dat vroeger kon en er steeds meer verwarring komt, dienen allerlei nieuwe zingevingsvragen zich aan. Over de manier waarop wij in de samenleving aankijken tegen de ouderdom en over eigen ervaringen met het ouder worden, ga ik graag met u in gesprek op vrijdagochtend 29 november van 10.00 tot 12.00 uur in ‘de Poort’ te Domburg (zie ook het boekje Vorming & Toerusting). Van harte welkom!
 
lees meer »
 
WELKOM WELKOM
Welkom bij de  Protestantse gemeente Aagtekerke-Domburg!

Al eeuwenlang staat er zowel in Aagtekerke als in Domburg een kerk middenin het centrum. Het is een vertrouwd beeld: de kerktoren die overal bovenuit steekt en van alle kanten zichtbaar is. Maar met het zien van het gebouw blijft vaak nog verborgen wat er allemaal in en rond de kerk gebeurt.
 
Voor wie nieuw is in Aagtekerke of Domburg, of gewoon nieuwsgierig naar de kerk in beide plaatsen, hopen we dat deze website daar een goede indruk van kan geven. Voor meer informatie kunt u terecht bij de de scriba via het contactformulier.


www.pkn-aagtekerke.nl
 
Rommelmarkt 13 juni 2020 in Aagtekerke Rommelmarkt 13 juni 2020 in Aagtekerke
Wanneer u spullen heeft voor de rommelmarkt kunt u ze 1 x per maand inleveren in de schuur van Nel de Visser in de Schoolstraat. Elke laatste zaterdag van de maand van 11 – 12 uur. De 26e oktober, zorgen wij van de ZWO dat we de deuren open hebben staan. Wanneer u acuut spullen kwijt moet, dus echt ingeval van nood, kunt u contact opnemen met Karin Daalhuizen haar telefoonnummer is: 06 47919044. We zamelen geen bankstellen of grote kasten meer in. Ook geen tv’s of computerbeeldschermen meer.
 
Beleidsplan 2019-2023 Beleidsplan 2019-2023
Door de kerkenraad is een beleidsplan opgesteld. Dit plan beschrijft hoe we de komende jaren gaan werken aan de opbouw van onze nieuwe protestantse gemeente. Daarbij richten we onze blik niet alleen naar binnen, op onszelf, maar juist ook naar buiten; de samenleving in de dorpen en de gemeenten om ons heen. Kerk zijn op het dorp, in pastoraal, diaconaal en missionair opzicht is een belangrijk speerpunt voor de kerken op Walcheren en zo ook voor onze gemeente. Samenwerking met de gemeenten in de omgeving is daarvoor essentieel en zal de komende jaren versterkt worden. 
lees meer »