Vorming en toerusting

Programma
Vorming  &  Toerusting

Met veel plezier bieden we hierbij  een overzicht van de vorming- en toerusting activiteiten, die in het seizoen 2023-2024 worden georganiseerd.

Het is weer een gezamenlijk initiatief van het Cluster van de Protestantse Gemeenten in Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

In dit boekje is er een overzicht van het vele en diverse dat we u en jou aanbieden. We hopen van harte dat u en jij gebruik zullen maken van de aangeboden activiteiten.

De activiteiten worden niet per dorp of locatie, maar thematisch per soort activiteit aangeboden, om zo aan te geven dat het om de inhoud gaat en niet om de plaats van het gebeuren.

In verband met de organisatie van de activiteiten, is het steeds handig om te weten hoeveel mensen er zullen komen, om te kunnen bepalen of een geplande activiteit doorgang kan vinden. Geeft u zich daarom s.v.p. vooraf op – telefonisch of via een plaatselijk opgavenformulier.

Graag tot ziens op één van de activiteiten!

Namens het Cluster,    ds. Ph.A. Beukenhorst


Heeft u het gele boekje (nog) niet ontvangen? via onderstaande link kuynt u het\ boekje inzien en/of downloaden.
Gele boekje "Vorming en toerusting 2023-2024"


Actuele informatie is te vinden op deze website, op de zondagsbrieven en in de Kerkbode Noord- en West-Walcheren.
Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties hebt, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met scriba via het contactformulier
 
Lees meer 

Filmavond: “Selma”

Selma is een indrukwekkend waargebeurd verhaal over de strijd in 1965 waarin de afro-Amerikaanse bevolking stemrecht eist voor de minderheden in Amerika.De spanningen lopen hoog op na de dood van jonge Afro-Amerikaan en arrestatie van Annie Lee Cooper (Ophra Winfrey) en explodeert wanneer een protestmars van het stadje Selma naar de hoofdstad Montgomery eindigt met bruut geweld en de boeken ingaat als Bloody Sunday. Ze laten het er niet bij zitten.
Het is een indrukwekkende eerste grote speelfilm over het leven van Martin Luther King. De Britse acteur Oyelowo maakt met zijn subtiele spel van King een twijfelend mens van vlees en bloed, die de mythe ver overstijgt.

De film werd genomineerd voor vier Golden Globes en twee Oscars waaronder die van beste film en won de Oscar voor de beste titelsong voor Glory van John Legend en Common

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum: woensdagavond 18 oktober 2023, 19.30 u koffie, 20u film
Plaats: Johanneskerk, Markt 8, Domburg
Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje. Gasten zijn van harte welkom!

Filmavond : ‘Des Hommes et des Dieux’

Er zijn van die films die je bijblijven vanwege de menselijke worsteling en tragiek die je in stilte en in beeld ziet gebeuren. De film Des Hommes et des Dieux is zo’n film. Het waargebeurde verhaal nodigt uit tot zelfreflectie over jouw keuzes in het leven en nadenken of het mogelijk is in vrede samen te leven met mensen van verschillende religies.
Een groep Franse monniken leeft al jaren in vreedzame harmonie met de lokale bevolking in het Algerijnse Atlasgebergte, totdat de burgeroorlog tussen leger en islamitische extremisten richting de poorten van hun klooster sluipt.
In prachtige serene stijl – met wonderschoon monnikengezang – toont regisseur Beauvois hun rituelen en hun gebeden. Je raakt in een rustig tempo ondergedompeld in het kloosterleven. Ook door de ontmoetingen, gesprekken en natuurbeelden raak je betrokken bij de keuze die elk van de monniken moet maken. Hun innerlijke strijd wordt voor een moment jouw strijd, want: wat zou jij doen wanneer je voor een dergelijke keuze gesteld werd?
De film maakt de angsten en twijfels van de monniken voelbaar en plaatst de kijken in het grote dilemma: blijven, of vluchten voor het te laat is. Hoe laat je je leiden door iets wat groter is dan jezelf?
Winnaar van de Grand Prix, de zilveren medaille, op het festival van Cannes.

Kosten: vrijwillige bijdrage i.v.m. filmrechten
Datum: woensdagavond 31 januari 2024, 19.30 u koffie, 20u film
Plaats: Dorpskerk, Dorpsplein 4, Aagtekerke
Na afloop bent u welkom om elkaar te ontmoeten en na te praten met een glaasje. Gasten zijn van harte welkom!
 

Kloosterweekend Berkel-Enschot

Op zoek naar een moment van verstilling en verdieping in de ruimte van een klooster, gaan we met een kleine groep mensen naar de Abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. We volgen het ritme van de gebedstijden van de monniken.
Er is ruimte voor persoonlijke bezinning en de vrijheid om te delen met elkaar wat je wilt delen (of niet).
In de stilte en met behulp van diverse werkvormen zoeken we naar een gelovig perspectief op leven met wat was, wat is en komt.

Aankomst vrijdag 23 februari 2024 tussen 15.00-16.30 uur (of rond 19.00 uur). Vertrek zondag 25 februari 2024 rond 13.30 uur. Kosten (eenpersoonskamer) inclusief maaltijden zijn 110,00 euro. Maximaal 12 personen. U/jij wordt van harte uitgenodigd!

Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet (PG Aagtekerke-Domburg) Informatie: voor vragen en opgave kunt u een email sturen: pkad.predikant@zeelandnet.nl
 

Terugkomavond cursus ‘Opnieuw beginnen’

Met vreugde kijken we terug op de cursus Opnieuw beginnen die in de afgelopen winter in Aagtekerke is gehouden. Er waren 25 deelnemers, die vragen en ervaringen deelden en van de cursus en elkaar leerden.
Van harte nodigen we de deelnemers van de afgelopen cursus uit voor één thema-avond: Leven door de Geest, over geloven in de praktijk
De avond verloopt iets anders dan de cursus. We gaan uiteen in kleine groepjes om te delen waar de cursus wel of niet verandering in geloven heeft gebracht of levensvrucht. Daarna volgt een korte inleiding en nagesprek, met een kort meditatief moment in de kerkzaal als afsluiting. Oud-deelnemers zijn van harte welkom op donderdag 28 september 2023 om 19.30 uur in het ‘t Voorlokaal te Aagtekerke.
Opgave voor 22 september 2023 bij ds.Evelyn Quaak-Kloet, pkad.predikant@zeelandnet.nl. De avond gaat door bij minimaal 12 aanmeldingen. 
 

Geloofscursus: Opnieuw beginnen in 2024

Ben je op zoek naar wie je bent als mens in deze tijd…
Wil je ontdekken hoe geloven van betekenis kan zijn in je leven van alledag… Zoek je kansen om God te ontmoeten… Wil je opnieuw ervaren dat geloven bevrijdend kan werken in het leven…
In de geloofscursus Opnieuw beginnen van zes avonden bieden wij u/jou een ruimte voor bezinning. Deze cursus richt zich met basale geloofsthema’s op allen die willen zoeken naar zin, inspiratie en vernieuwing of die een nieuwe start willen maken in hun geloof.
De cursus is zeer toegankelijk van aard. Een gelegenheid om een eigen zoektocht aan te gaan met geloofs-en levensvragen.
Na de inleiding is er gesprek in kleine groepen met een afronding in een meditatief moment of viering in de kerkzaal. De cursusdata zijn op woensdagavond en onderwerpen zijn:
7 februari Wie ben je?
over levensloop en godsbeelden
21 februari Geloven  
over plaatsbepaling en vernieuwing
6 maart Jezus als levensbron
op zoek naar verdieping
20 maart Loslaten en Vasthouden
over leven in vrijheid
3 april Leven en Geluk  over toekomst en perspectief
17 april Vol van de Geest  over vervulling en gezegend leven
Deze cursus wordt aangeboden vanuit de PG Aagtekerke-Domburg en worden begeleid door predikant Evelyn Quaak-Kloet, Belangstellenden buiten en binnen de kerken zijn van harte welkom!
Waar: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke. Aanvang 19.30 uur.
Info/aanmelding uiterlijk 17 januari 2024 bij ds. Evelyn Quaak-Kloet - tel.0628167645. Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl
Voor de cursus vragen we u een vrijwillige bijdrage voor het werkboek, koffie/thee en een glaasje. De cursus gaat door bij aanmelding van minimaal 10 personen en is open voor alle belangstellenden, binnen en buiten de kerken.
 

Leeskring met inleiding over leven met God vanuit twaalf eenvoudige woorden

Onze levens zijn vaak zo vol en druk dat gebed en geestelijke aandacht (oefeningen, noemen we dat in de christelijke traditie) erbij inschieten. Voor veel christenen valt het niet mee om verbinding met God te houden of vanuit die verbinding anderen te dienen.
Het boek ‘Naakte spiritualiteit’ van Brian McLaren probeert terug te gaan naar de vrijheid om te zijn wie we zijn, wat we zijn, zoals we zijn en het geschenk van leven uit Gods liefde te verhelderen. Het is een praktische en pastoraal boek waarin hij ons in twaalf eenvoudige woorden meeneemt door de seizoenen van het geloofsleven: van de hoge bergtoppen waarin we Gods aanwezigheid ervaren, tot het diepe donkere dal waarin God zwijgt.

Deel 1 – Eenvoud – het lenteachtige seizoen van bewustwording
Deel 2 – Complexiteit – het zomerse seizoen van geestelijk sterker worden
Deel 3 – Verbijstering – het herfstige seizoen van overleven
Deel 4 – Harmonie – het winterse seizoen van verdieping

Aan ieder kernwoord (4x3) wordt een geloofsoefening verbonden rond één woord. Het boek biedt is in begrijpelijke taal geschreven met humor en levenswijsheid.

Donderdagavonden 12 oktober,
2, 16 en 30 november en 14 december 2023 – Aanvang 19.30 uur.
Waar: Johanneskerk/de Poort, Markt 8, Domburg

Voor wie? Wil jij terug naar de kern van leven met God en je geloofsleven praktisch opbouwen? Dan biedt dit boek uitvoerbare handvatten. We lezen thuis het boek in vier delen.
Iedere avond begint met een inleiding over die inhoud, met daarna een oefening (ieder voor zich) en - afhankelijk van de groepsgrootte - gesprek in kleinere groepen.
Info/aanmelding uiterlijk 21 september 2023 bij ds. Evelyn Quaak-Kloet - tel.0628167645. Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl.
We vragen U een vrijwillige bijdrage voor de kosten van het boek. De leeskring gaat door bij aanmelding van minimaal 8 personen en is open voor alle belangstellenden.

Bijbelkring Simnia

Maandelijks wordt er een Bijbelgesprekskring aan geboden aan de bewoners van Simnia in Domburg, begeleid door ds. Evelyn Quaak-Kloet en enkele vrijwilligers. Alle bewoners van Simnia, ongeacht kerkelijke verbondenheid zijn hier welkom.
Via de activiteitenagenda van Simnia in Domburg worden de bewoners uitgenodigd. We beginnen met een lied en gebed, lezen vervolgens samen een Bijbeltekst en gaan daarover rond in gesprek. Daarbij is er alle ruimte om onze eigen levenservaringen naast het Bijbelverhaal te leggen. Als afsluiting zingen we.
Komende data: dondermiddagen 28 september, 26 oktober, 23 november 2023 om 15.00 uur.
Contactpersoon: ds. Evelyn Quaak-Kloet - tel. 0628167645 

Jeugdkerk – regionaal

De gezamenlijke Jeugdkerk wordt onder kerktijd georganiseerd in een samenwerkingsverband en vindt één keer per maand plaats, meestal op de tweede zondag van de maand, afwisselend in kerk of kerkcentrum te Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle. Het hele gezin is dan welkom in de betreffende kerk!

Deze Jeugdkerk bestaat uit twee groepen:
***Groep 8 van de basisschool met klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Deze eerste groep wordt geleid door Yvonne de Visser en Annemarie Dekker
***De tweede groep bestaat uit klas 3 t/m 5 van het voortgezet onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar. Deze groep staat onder leiding van Sjoerd Blaas en Marja Geschiere

Voor het seizoen 2023-2024 staat de Jeugdkerk gepland op de volgende data:http://www.pga-noach.nl/uploads/klant101/images/diversen/jeugdkerk.jpg
-zondag 15 oktober in Grijpskerke          
-zondag 12 november 2023 in Aagtekerke
-zondag 10 december 2023 in Oostkapelle
-zondag 14 januari 2024 in Grijpskerke
-zondag 4 februari 2024 in Aagtekerke
-zondag 10 maart 2024 in Oostkapelle

 

Belijdenis

Iedereen, jong of al wat ouder, die nooit belijdenis heeft gedaan, maar wel speelt met die gedachte of er gewoon meer over wil weten, kan contact opnemen met de eigen predikant. Meedoen met een gespreksgroep voor jongvolwassenen kan een goede voorbereiding zijn. Maar ook voor wie zich niet bij deze groep kan of wil aansluiten, zal er in overleg gezocht worden naar een goede manier om tot geloofsverdieping te komen, wat kan leiden tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Neem contact op met je predikant van je plaatselijke protestantse gemeente.

 

Kinderkerstfeest

De diaconie organiseert in samenwerking met de kindernevendienst ieder jaar het kinderkerstfeest. Deze wordt georganiseerd op de zondagmiddag voor Kerst. Alle kinderen in de basisschool-leeftijd uit Aagtekerke die de basisschool in Domburg of Grijpskerke bezoeken en kleinkinderen van gemeenteleden worden hiervoor uitgenodigd.
Contactpersoon:   Marja Geschiere-Sanderse (tel. 0118-582704)
 

Avondgebed

Op de 1e en 3e donderdag van de maand is er ’s avonds gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed in de consistorie in Aagtekerke, van 19.45 tot 20.30 uur. We lezen ter inleiding een stukje uit de Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit. Daarna nemen we de tijd voor dankgebed en voorbede voor onze gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Je bent van harte welkom! Ook als je er zomaar eens bij wilt zijn. Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187).

Literatuurkring

Er is in Aagtekerke-Domburg een literatuurkring. We lezen eens in de zes weken een goed boek en bespreken dat samen. Ieder heeft dan een mening over het gelezen boek en het is interessant om die van elkaar te horen. Er zijn een paar mensen die het niet vervelend vinden om het gesprek te leiden. En we komen om beurten bij één van de groep thuis bij elkaar. Ieder mag inbrengen welk boek hij of zij graag voor een volgende keer zou willen lezen. Het zijn fijne, leerzame en gezellige avonden. Wie belangstelling heeft, kan bij contactpersoon Annie meer informatie krijgen.
Op donderdag 14 september 2023 starten we met de bespreking van het boek "Ga als een rivier" van Shelley Read.
Contactpersoon:   Annie Nonnekes-de Putter (tel. 0118-582874).

Zanguurtje

Zing je graag? Op een zondagavond, die wordt aangegeven op de website, in de Kerkbode en op de zondagsbrief in Aagtekerke-Domburg, zingen we met elkaar in 't Voorlokaal', Dorpsplein 2 te Aagtekerke. Meestal zo'n 1x per maand. Met keyboard-begeleiding zingen we dan uit het Nieuwe Liedboek, de bundel Hemelhoog en Opwekkingsliederen. We hebben ook een eigen map gemaakt met liederen, waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden. We beginnen telkens om 19.00 uur. Van harte welkom! 
Op 10 december wordt het Zanguurtje gehouden in de Dorpskerk in de vorm van een Kerst sing-in. Iedereen is van harte welkom ook als u geen vaste bezoeker van het Zanguurtje bent en neem gerust iemand mee!

Contactpersonen:  Henk en Tiny Littel (tel. 0118-586665) en Rini de Kam
(tel. 0118-582187).

Vrouwen-activiteitengroep

De diaconie in Aagtekerke – Domburg organiseert zo'n vier keer per jaar een avond of middag voor vrouwen, om elkaar te ontmoeten. Het is leuk om elkaar te zien en te spreken tijdens een high tea of creatief bezig te zijn, of een fietstochtje te maken!
Via de Kerkbode en de e-mail wordt de datum, kostprijs en activiteit bekend gemaakt. Heeft u zelf een leuk idee, laat het horen! 
Mocht de kostprijs voor deelname een bezwaar zijn of hebt u een suggestie, neem dan contact op met iemand van de diaconie.
Contactpersoon:    Marja Geschiere (tel. 0118-582704).

‘Over geloof gesproken’ – gespreksgroep jongvolwassenen

"Over Geloof gesproken" 
Jongvolwassenen vanaf 18  jaar WELKOM!
Wij komen 1x in de maand samen vanaf 18:30 uur in 't Voorlokaal in Aagtekerke om samen te eten en in gesprek te gaan over hoe wij in deze tijd uiting geven aan Geloof.
Lijkt het jou ook leuk om hier met leeftijdsgenoten over in gesprek te gaan je bent hartelijk welkom om de sfeer is te komen proeven en te praten over wat jou zoal bezig houdt.
Contactpersonen Henk 06-22375076 en Ellis 06-42140889 Minderhoud 

 

Seniorenmiddag

Zo’n vier keer per seizoen wordt er een seniorenmiddag gehouden in ’t Voorlokaal te Aagtekerke. Het is altijd weer gezellig om elkaar te ontmoeten en er een fijne middag van te maken. We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. De invulling van de middag is wisselend. We luisteren naar een gedicht of een verhaal, we sjoelen, doen andere spelletjes of een quiz.
Als u ideeën heeft over de invulling dan zijn die van harte welkom! Tegen 16.30 uur ronden we af, onder het genot van een hapje en een drankje. Lijkt het u leuk om eens te komen? Van harte welkom!
Plaats:  “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke
Contactpersonen: Anneke Francke (tel. 582459) of  Rini de Kam (tel. 582187).

Diaconale vieringen

De christelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen krijgen in Aagtekerke –  Domburg aandacht in een speciale viering voor iedereen die daaraan wil meedoen. Tijdens de vieringen is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, en samen te genieten van een goed verzorgde broodmaaltijd. Contactpersonen: Renske Daanje (06-23767858) en Marja Geschiere (0118-582704)
Data van de diaconale activiteiten:
20 september om 14.30 u Koffiedrinken in het Voorlokaal
18 oktober 11.30 u warme maaltijd in het Voorlokaal
23 november 14.30 u seniorenmiddag met Anneke en Rini
14 december 14.00 u bloemschikken in het Voorlokaal
20 december 11.30 u kerstviering in het Voorlokaal
18 januari 14.30 u seniorenmiddag met Rini en Anneke
Op 17 december 15.30 u kinderkerstfeest in de kerk in Domburg.

Open tafel

Twee maal per jaar verzorgt de diaconie van de Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg een warme maaltijd in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 4 te Aagtekerke. We beginnen om 11.30 uur de maaltijd met een drankje vooraf om daarna omstreeks 12.00 uur aan tafel te gaan. Omstreeks 13.30 uur sluiten we de maaltijd af. Indien gewenst wordt u opgehaald en thuisgebracht. Wilt u ook een keer komen proeven? Van harte uitgenodigd!
Contactpersonen:    Ina de Visser (tel. 06-57340303) en Hannie Brasser (0118-586025)