Vorming en toerusting

Programma
Vorming  &  Toerusting

Met veel plezier bieden we hierbij  een overzicht van de vorming- en toerusting activiteiten, die in het seizoen 2023-2024 worden georganiseerd.

Het is weer een gezamenlijk initiatief van het Cluster van de Protestantse Gemeenten in Aagtekerke-Domburg, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle.

In dit boekje is er een overzicht van het vele en diverse dat we u en jou aanbieden. We hopen van harte dat u en jij gebruik zullen maken van de aangeboden activiteiten.

De activiteiten worden niet per dorp of locatie, maar thematisch per soort activiteit aangeboden, om zo aan te geven dat het om de inhoud gaat en niet om de plaats van het gebeuren.

In verband met de organisatie van de activiteiten, is het steeds handig om te weten hoeveel mensen er zullen komen, om te kunnen bepalen of een geplande activiteit doorgang kan vinden. Geeft u zich daarom s.v.p. vooraf op – telefonisch of via een plaatselijk opgavenformulier.

Graag tot ziens op één van de activiteiten!


Heeft u het gele boekje (nog) niet ontvangen? via onderstaande link kuynt u het\ boekje inzien en/of downloaden.
Gele boekje "Vorming en toerusting 2023-2024"


Actuele informatie is te vinden op deze website, op de zondagsbrieven en in de Kerkbode Noord- en West-Walcheren.
Voor meer informatie, maar ook wanneer u ideeën of suggesties hebt, kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met scriba via het contactformulier
 
Lees meer 

Geloofscursus: Opnieuw beginnen in 2024

Ben je op zoek naar wie je bent als mens in deze tijd…
Wil je ontdekken hoe geloven van betekenis kan zijn in je leven van alledag… Zoek je kansen om God te ontmoeten… Wil je opnieuw ervaren dat geloven bevrijdend kan werken in het leven…
In de geloofscursus Opnieuw beginnen van zes avonden bieden wij u/jou een ruimte voor bezinning. Deze cursus richt zich met basale geloofsthema’s op allen die willen zoeken naar zin, inspiratie en vernieuwing of die een nieuwe start willen maken in hun geloof.
De cursus is zeer toegankelijk van aard. Een gelegenheid om een eigen zoektocht aan te gaan met geloofs-en levensvragen.
Na de inleiding is er gesprek in kleine groepen met een afronding in een meditatief moment of viering in de kerkzaal. De cursusdata zijn op woensdagavond en onderwerpen zijn:
7 februari Wie ben je?
over levensloop en godsbeelden
21 februari Geloven  
over plaatsbepaling en vernieuwing
6 maart Jezus als levensbron
op zoek naar verdieping
20 maart Loslaten en Vasthouden
over leven in vrijheid
3 april Leven en Geluk  over toekomst en perspectief
17 april Vol van de Geest  over vervulling en gezegend leven
Deze cursus wordt aangeboden vanuit de PG Aagtekerke-Domburg en worden begeleid door predikant Evelyn Quaak-Kloet, Belangstellenden buiten en binnen de kerken zijn van harte welkom!
Waar: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke. Aanvang 19.30 uur.
Info/aanmelding uiterlijk 17 januari 2024 bij ds. Evelyn Quaak-Kloet - tel.0628167645. Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl
Voor de cursus vragen we u een vrijwillige bijdrage voor het werkboek, koffie/thee en een glaasje. De cursus gaat door bij aanmelding van minimaal 10 personen en is open voor alle belangstellenden, binnen en buiten de kerken.
 

Bijbelkring Simnia

Maandelijks wordt er een Bijbelgesprekskring aan geboden aan de bewoners van Simnia in Domburg, begeleid door ds. Evelyn Quaak-Kloet en enkele vrijwilligers. Alle bewoners van Simnia, ongeacht kerkelijke verbondenheid zijn hier welkom.
Via de activiteitenagenda van Simnia in Domburg worden de bewoners uitgenodigd. We beginnen met een lied en gebed, lezen vervolgens samen een Bijbeltekst en gaan daarover rond in gesprek. Daarbij is er alle ruimte om onze eigen levenservaringen naast het Bijbelverhaal te leggen. Als afsluiting zingen we.
Komende data: dondermiddagen 28 september, 26 oktober, 23 november 2023 om 15.00 uur.
Contactpersoon: ds. Evelyn Quaak-Kloet - tel. 0628167645 

Connect Tieners 

Dit seizoen start er voor de jeugd van 12-18 jaar een verdiepingsprogramma met het Jaarthema OKE: ontmoeten-kennen-ervaren. De O van Ontmoeten geven we vorm door een aantal keer per jaar op zaterdagavond bij elkaar te zijn met spel en ontspanning en een gezellige afsluiting voor de zomer. Daarnaast komt OKE terug in een aantal ontmoetingen met verdieping op dinsdagavond van 18.30 – 19.30 uur, een moderne vorm van catechese. Eenmaal per 14 dagen in ’t Voorlokaal in Aagtekerke. Tieners uit de cluster zijn ook van harte welkom!
We hopen jullie allemaal te ontmoeten. Ook wanneer je elkaar nog niet zo goed kent, met deze avonden komt dat best goed!
Team Connect:
Stefan Quist, Marja Geschiere, ds. Evelyn Quaak-Kloet.
Voor opgave en informatie: ds.Evelyn Quaak-Kloet, 0628167645; email: pkad.predikant@zeelandnet.nl 
 

Jeugdkerk – regionaal

De gezamenlijke Jeugdkerk wordt onder kerktijd georganiseerd in een samenwerkingsverband en vindt één keer per maand plaats, meestal op de tweede zondag van de maand, afwisselend in kerk of kerkcentrum te Aagtekerke, Grijpskerke en Oostkapelle. Het hele gezin is dan welkom in de betreffende kerk!

Deze Jeugdkerk bestaat uit twee groepen:
***Groep 8 van de basisschool met klas 1 en 2 van het voortgezet
onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar. Deze eerste groep wordt geleid door Yvonne de Visser en Annemarie Dekker
***De tweede groep bestaat uit klas 3 t/m 5 van het voortgezet onderwijs – dus tieners in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar. Deze groep staat onder leiding van Sjoerd Blaas en Marja Geschiere

Voor het seizoen 2023-2024 staat de Jeugdkerk gepland op de volgende data:http://www.pga-noach.nl/uploads/klant101/images/diversen/jeugdkerk.jpg
-zondag 15 oktober in Grijpskerke          
-zondag 12 november 2023 in Aagtekerke
-zondag 10 december 2023 in Oostkapelle
-zondag 14 januari 2024 in Grijpskerke
-zondag 4 februari 2024 in Aagtekerke
-zondag 10 maart 2024 in Oostkapelle

 

Belijdenis

Iedereen, jong of al wat ouder, die nooit belijdenis heeft gedaan, maar wel speelt met die gedachte of er gewoon meer over wil weten, kan contact opnemen met de eigen predikant. Meedoen met een gespreksgroep voor jongvolwassenen kan een goede voorbereiding zijn. Maar ook voor wie zich niet bij deze groep kan of wil aansluiten, zal er in overleg gezocht worden naar een goede manier om tot geloofsverdieping te komen, wat kan leiden tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof. Neem contact op met je predikant van je plaatselijke protestantse gemeente.

 

Kinderkerstfeest

De diaconie organiseert in samenwerking met de kindernevendienst ieder jaar het kinderkerstfeest. Deze wordt georganiseerd op de zondagmiddag voor Kerst. Alle kinderen in de basisschool-leeftijd uit Aagtekerke die de basisschool in Domburg of Grijpskerke bezoeken en kleinkinderen van gemeenteleden worden hiervoor uitgenodigd.
Contactpersoon:   Marja Geschiere-Sanderse (tel. 0118-582704)
 

Avondgebed

Op de 1e en 3e donderdag van de maand is er ’s avonds gelegenheid om mee te doen aan een avondgebed in de consistorie in Aagtekerke, van 19.45 tot 20.30 uur. We lezen ter inleiding een stukje uit de Bijbel en zingen een lied dat daarbij aansluit. Daarna nemen we de tijd voor dankgebed en voorbede voor onze gemeenschap en voor de wereld om ons heen. Je bent van harte welkom! Ook als je er zomaar eens bij wilt zijn. Contactpersoon: Rini de Kam (tel. 0118-582187).

Literatuurkring

Er is in Aagtekerke-Domburg een literatuurkring. We lezen eens in de zes weken een goed boek en bespreken dat samen. Ieder heeft dan een mening over het gelezen boek en het is interessant om die van elkaar te horen. Er zijn een paar mensen die het niet vervelend vinden om het gesprek te leiden. En we komen om beurten bij één van de groep thuis bij elkaar. Ieder mag inbrengen welk boek hij of zij graag voor een volgende keer zou willen lezen. Het zijn fijne, leerzame en gezellige avonden. Wie belangstelling heeft, kan bij contactpersoon Annie meer informatie krijgen.
Op donderdag 14 september 2023 starten we met de bespreking van het boek "Ga als een rivier" van Shelley Read.
Contactpersoon:   Annie Nonnekes-de Putter (tel. 0118-582874).

Zanguurtje

Zing je graag? Op een zondagavond, die wordt aangegeven op de website, in de Kerkbode en op de zondagsbrief in Aagtekerke-Domburg, zingen we met elkaar in 't Voorlokaal', Dorpsplein 2 te Aagtekerke. Meestal zo'n 1x per maand. Met keyboard-begeleiding zingen we dan uit het Nieuwe Liedboek, de bundel Hemelhoog en Opwekkingsliederen. We hebben ook een eigen map gemaakt met liederen, waar ook die van jou aan toegevoegd kunnen worden. We beginnen telkens om 19.00 uur. Van harte welkom! 
Op 10 december wordt het Zanguurtje gehouden in de Dorpskerk in de vorm van een Kerst sing-in. Iedereen is van harte welkom ook als u geen vaste bezoeker van het Zanguurtje bent en neem gerust iemand mee!

Contactpersonen:  Henk en Tiny Littel (tel. 0118-586665) en Rini de Kam
(tel. 0118-582187).

Vrouwen-activiteitengroep

De diaconie in Aagtekerke – Domburg organiseert zo'n vier keer per jaar een avond of middag voor vrouwen, om elkaar te ontmoeten. Het is leuk om elkaar te zien en te spreken tijdens een high tea of creatief bezig te zijn, of een fietstochtje te maken!
Via de Kerkbode en de e-mail wordt de datum, kostprijs en activiteit bekend gemaakt. Heeft u zelf een leuk idee, laat het horen! 
Mocht de kostprijs voor deelname een bezwaar zijn of hebt u een suggestie, neem dan contact op met iemand van de diaconie.
Contactpersoon:    Marja Geschiere (tel. 0118-582704).

‘Over geloof gesproken’ – gespreksgroep jongvolwassenen

"Over Geloof gesproken" 
Jongvolwassenen vanaf 18  jaar WELKOM!
Wij komen 1x in de maand samen vanaf 18:30 uur in 't Voorlokaal in Aagtekerke om samen te eten en in gesprek te gaan over hoe wij in deze tijd uiting geven aan Geloof.
Lijkt het jou ook leuk om hier met leeftijdsgenoten over in gesprek te gaan je bent hartelijk welkom om de sfeer is te komen proeven en te praten over wat jou zoal bezig houdt.
Contactpersonen Henk 06-22375076 en Ellis 06-42140889 Minderhoud 

 

Seniorenmiddag

Zo’n vier keer per seizoen wordt er een seniorenmiddag gehouden in ’t Voorlokaal te Aagtekerke. Het is altijd weer gezellig om elkaar te ontmoeten en er een fijne middag van te maken. We beginnen om 14.30 uur met een kopje koffie of thee. De invulling van de middag is wisselend. We luisteren naar een gedicht of een verhaal, we sjoelen, doen andere spelletjes of een quiz.
Als u ideeën heeft over de invulling dan zijn die van harte welkom! Tegen 16.30 uur ronden we af, onder het genot van een hapje en een drankje. Lijkt het u leuk om eens te komen? Van harte welkom!
Plaats:  “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 2 te Aagtekerke
Contactpersonen: Anneke Francke (tel. 582459) of  Rini de Kam (tel. 582187).

Diaconale vieringen

De christelijke hoogtijdagen Kerst en Pasen krijgen in Aagtekerke –  Domburg aandacht in een speciale viering voor iedereen die daaraan wil meedoen. Tijdens de vieringen is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten, en samen te genieten van een goed verzorgde broodmaaltijd. Contactpersoon: Marja Geschiere (0118-582704)
Data van de diaconale activiteiten:
20 september om 14.30 u Koffiedrinken in het Voorlokaal
18 oktober 11.30 u warme maaltijd in het Voorlokaal
23 november 14.30 u seniorenmiddag met Anneke en Rini
14 december 14.00 u bloemschikken in het Voorlokaal
20 december 11.30 u kerstviering in het Voorlokaal
18 januari 14.30 u seniorenmiddag met Rini en Anneke
Op 17 december 15.30 u kinderkerstfeest in de kerk in Domburg.

Open tafel

Twee maal per jaar verzorgt de diaconie van de Protestantse Gemeente Aagtekerke – Domburg een warme maaltijd in “’t Voorlokaal”, Dorpsplein 4 te Aagtekerke. We beginnen om 11.30 uur de maaltijd met een drankje vooraf om daarna omstreeks 12.00 uur aan tafel te gaan. Omstreeks 13.30 uur sluiten we de maaltijd af. Indien gewenst wordt u opgehaald en thuisgebracht. Wilt u ook een keer komen proeven? Van harte uitgenodigd!
Contactpersonen:    Ina de Visser (tel. 06-57340303) en Hannie Brasser (0118-586025)