Vertrouwenspersonen

Gemeenteleden kunnen bij één van de aangestelde vertrouwenspersonen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. De vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen zijn ook de personen die in de gemeente op beleids- en uitvoerend niveau met regelmaat aandacht vragen voor preventie van misbruik en alert zijn op de uitvoering van het beleid van de kerkenraad op dit terrein.

Er zijn twee vertrouwenspersonen, te weten mevrouw Anneloes Steglich (voorheen gemeenteadviseur PKN) en de heer ds. Jaap Lukasse (voorheen predikant PKN en leraar CSW). Gemeenteleden hebben daardoor een keuze wie ze willen benaderen.
 
 
Naam   E-mailadres
Mw. Anneloes Steglich   altsteglich@gmail.com
Ds. Jaap Lukasse   jaap.lukasse@gmail.com

De vertrouwenspersonen volgen het meldprotocol van de protestantse kerk. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen en bij aangiftes en klachtenprocedures. Zij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet aan waarheidsvinding doen, zij gaan niet zelf op onderzoek uit, zij zijn geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat, zij zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Zij staan naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersonen zijn bekend met de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg, maar zijn geen onderdeel van kring van taakdragers en kerkbestuur binnen de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg. De vertrouwenspersonen werken in opdracht van maar niet namens de kerkenraad. Zij kunnen onafhankelijk van de kerkenraad handelen.
 
terug