Inleiding

Een veilige kerk voor iedereen
Het lijkt zo vanzelfsprekend: in een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen.

Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Want ongewenste intimiteiten of grensoverschrijdend gedrag, maar ook financiële malversatie, intimidatie en dreiging, kunnen ook binnen een kerk plaats vinden.

De synode van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) heeft in november 2019 uitgesproken gemeenten te gaan stimuleren plaatselijk beleid over veilig omgaan met elkaar te formuleren.

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg heeft in haar vergadering van december 2021 het beleid en de bijbehorende regelingen vastgesteld. In december2021 is de overeenkomst met de 2 vertrouwenspersonen getekend en  is het beleid en de uitvoering ervan aan de gemeente kenbaar gemaakt via kerkblad en website.

 
terug