Moderamen

Het moderamen heeft tot taak het voorbereiden, samenroepen en leiden van de kerkenraadvergadering, de uitvoering van de besluiten van die vergadering waarvoor geen anderen aangewezen zijn, en voorts het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

Samenstelling:
Vacature,  voorzitter
Ds. mw. E.F. Quaak-Kloet, assessor
Dhr. H. Littel, Scriba
Mevr. J. Brasser - Boone
Dhr. W. Bosselaar

Het adres van de kerkenraad:
Geschieresweg 2-X
4363NP Aagtekerke
Contact
 
terug