Zondagsbrief 28 januari 2024

Kerkdienst
Op zondag 28 januari 10:00u gaat ds.Evelyn Quaak-Kloet voor in de dienst  in de Johanneskerk in Domburg. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal in de kring. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. Er is zowel crèche als kindernevendienst.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in De Poort.
De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl. 
Zondagsbrief
Liturgie

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Diaconie en Kerkbeheer. De extra collecte  is bestemd voor NBG - Bijbelzondag.

De QR code (per collectedoel is dit een aparte code!) kunt u met de QR app of bank-app van uw mobiele telefoon scannen. Wanneer u dit doet wijst de rest zich vanzelf. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw gift digitaal overmaken.

Collecte diaconie en kerkbeheer


  
Extra collecte voor het NBG  

Het Nederlands-Vlaams Bijbel Genootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Hun missie is dat iedereen wereldwijd de Bijbel kan ontdekken, ervaren en doorgeven. Daarom wordt de Bijbel vertaald en verspreidt wereldwijd. Daarnaast gebruiken duizenden kindernevendiensten de methode Bijbel Basics, zo ook
onze kindernevendienst omdat we willen dat ieder kind de kans krijgt om kennis te maken met de Bijbel en nieuwe generaties de rijkdom laten ervaren.   Kunnen we op uw steun rekenen?

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de collecten via bovenstaande QR codes of via de bank, de rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Graag het collectedoel vermelden!
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!