Zondagsbrief 14 januari 2024

Kerkdienst

Op zondag 14 januari 10:00u gaat ds. L.C.P. Deventer uit Kapelle  voor in de dienst  in de Johanneskerk in Domburg. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. Er is zowel crèche als kindernevendienst.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in De Poort.
De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl  
Zondagsbrief

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Diaconie en Kerkbeheer. De extra collecte  is bestemd voor de Voedselbank.

De QR code (per collectedoel is dit een aparte code!) kunt u met de QR app of bank-app van uw mobiele telefoon scannen. Wanneer u dit doet wijst de rest zich vanzelf. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw gift digitaal overmaken.f

Collecte diaconie en kerkbeheer

 
  
Extra collecte voor de Voedselbank  

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de collecten via bovenstaande QR codes of via de bank, de rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Graag het collectedoel vermelden!
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2024 komt eraan
Deze maand gaat Actie Kerkbalans van start. Het thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Tijdens deze actie krijgen alle leden van onze gemeente een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. We hopen dat we ook in 2024 weer op u mogen rekenen!

Samen voor onze kerk
Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier in januari ruimhartig in, dit ontvangt u van ons in de week van 14-21 januari.
In de week van 21 januari t/m 28 januari komt een vrijwilliger dit formulier weer bij u ophalen.
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op NL14RABO0314414924 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’
Op het toezeggingsformulier is met ingang van dit jaar ook een QR code vermeld. Door deze QR code met de camera van uw mobiele telefoon te scannen kunt u met een paar klikken het door u toegezegde bedrag overmaken.
Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!