Zondagsbrief 7 januari 2024

Kerkdienst

Op zondag 7 januari 10:00u gaat ds.J. Nauta uit Middelburg voor in de dienst  in de Dorpskerk in Aagtekerke. Muzikale medewerking wordt verleend door Hanna Reijnhoudt op het orgel. Er is zowel crèche als kindernevendienst. Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in 't Voorlokaal. De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen via de kerktelefoon, daarnaast met beeld en geluid via www.kerkomroep.nl
Zondagsbrief

Collecten
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Diaconie en Kerkbeheer. De extra collecte  is voor het Restauratiefonds.

De QR code (per collectedoel is dit een aparte code!) kunt u met de QR app of bank-app van uw mobiele telefoon scannen. Wanneer u dit doet wijst de rest zich vanzelf. Hiermee kunt u eenvoudig en veilig uw gift digitaal overmaken.Collecte diaconie en kerkbeheer


  
Extra collecte Restauratiefonds  

Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan de collecten via bovenstaande QR codes of via de bank, de rekeningnummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Graag het collectedoel vermelden!
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 
   

 

Actie kerkbalans

In januari is het zover: tijd voor Actie Kerkbalans. Wij vragen al onze leden een bijdrage te geven voor onze Ook uw en jouw steun is nodig om te kunnen blijven bestaan. U/jij geeft toch ook? Tussen 13 en 27 januari ontvangen al onze leden een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op je/u mogen rekenen!