zondag 18 juni 2023 om 10:00

Johanneskerk
Voorganger(s): Commissioners Hans en Marja van Vliet van het Leger des Heils
Organist: Hanna Reijnhoudt

Voorganger: Hans en Marja van Vliet van het Leger des Heils Collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen

terug