woensdag 7 december 2022 om 19:00

Taizé viering in de Dorpskerk
Voorganger(s): ds. Evelyn Quaak-Kloet

De adventsweken zijn weken waarin we toeleven naar de komst van Jezus Christus in ons midden. Een tijd van wachten en verwachten. Op woensdagavond 7 december willen we onze verwachting en hoop versterken in een viering met liederen uit de Oecumenische gemeenschap van Taizé.

terug