zondag 8 augustus 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. J.B. Beijer uit Middelburg
Dorpskerk Aagtekerke
Organist: Hanna Reijnhoudt

Voorganger: Ds. J.B. Beijer Collecte: Jeugd- en jongerenwerk

terug