Zondag 18 apr 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. J. Nauta uit Middelburg
Dorpskerk Aagtekerke
Organist: Hanna Reijnhoudt

Online dienst, Voorganger:Ds. J. Nauta
Collecte: Plaatselijk diaconaat

terug