Diaconie

U kunt contact opnemen met de diaconie via het contactformulier

Adres:
Diaconie van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Bergwegje 6
4363RG Aagtekerke

Penningmeester
Mw. I. de Visser-Faasse

Scriba, pachtzaken en volkstuinen
Mevr. M. Geschiere - Sanderse, 0118 58 27 04
 
Praktische zaken
Mw. J. Brasser-Boone
Mw. G.C. Minderhoud-Alewijnse

Rekeningnummers:
NL91RABO0314947523 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
 
Diaconaal Project
IBAN  NL03 RABO 0314 4001 84, t.n.v. Diaconaal Projekt Prot. Gemeente Aagtekerke-Domburg
 
terug