Diaconie Diaconie
U kunt contact opnemen met de diaconie via het contactformulier

Adres:
Diaconie van de Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
Bergwegje 6
4363RG Aagtekerke

Voorzitter en penningmeester
Dhr M. Moens, 0118 58 13 30

Scriba, pachtzaken en volkstuinen
Mevr. M. Geschiere - Sanderse, 0118 58 27 04
 
Praktische zaken
Mw. J.J. Meijer - Poelman, 0118-58 47 27
Mw. J. Brasser-Boone
Mw. R. Daanje

Rekeningnummers:
IBAN NL76 RABO 0314 463666,  t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
 
Diaconaal Project
IBAN  NL03 RABO 0314 4001 84, t.n.v. Diaconaal Projekt Prot. Gemeente Aagtekerke-Domburg
 
terug