Geloofscursus: Opnieuw beginnen in 2024

Ben je op zoek naar wie je bent als mens in deze tijd…
Wil je ontdekken hoe geloven van betekenis kan zijn in je leven van alledag… Zoek je kansen om God te ontmoeten… Wil je opnieuw ervaren dat geloven bevrijdend kan werken in het leven…
In de geloofscursus Opnieuw beginnen van zes avonden bieden wij u/jou een ruimte voor bezinning. Deze cursus richt zich met basale geloofsthema’s op allen die willen zoeken naar zin, inspiratie en vernieuwing of die een nieuwe start willen maken in hun geloof.
De cursus is zeer toegankelijk van aard. Een gelegenheid om een eigen zoektocht aan te gaan met geloofs-en levensvragen.
Na de inleiding is er gesprek in kleine groepen met een afronding in een meditatief moment of viering in de kerkzaal. De cursusdata zijn op woensdagavond en onderwerpen zijn:
7 februari Wie ben je?
over levensloop en godsbeelden
21 februari Geloven  
over plaatsbepaling en vernieuwing
6 maart Jezus als levensbron
op zoek naar verdieping
20 maart Loslaten en Vasthouden
over leven in vrijheid
3 april Leven en Geluk  over toekomst en perspectief
17 april Vol van de Geest  over vervulling en gezegend leven
Deze cursus wordt aangeboden vanuit de PG Aagtekerke-Domburg en worden begeleid door predikant Evelyn Quaak-Kloet, Belangstellenden buiten en binnen de kerken zijn van harte welkom!
Waar: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke. Aanvang 19.30 uur.
Info/aanmelding uiterlijk 17 januari 2024 bij ds. Evelyn Quaak-Kloet - tel.0628167645. Email: pkad.predikant@zeelandnet.nl
Voor de cursus vragen we u een vrijwillige bijdrage voor het werkboek, koffie/thee en een glaasje. De cursus gaat door bij aanmelding van minimaal 10 personen en is open voor alle belangstellenden, binnen en buiten de kerken.
 
terug