De Poort

De eerste plannen voor de bouw van "De Poort" stammen uit eind 1979. Een stukje grond van 2 ha., dat eigendom was van de diaconie, kwam vrij van pacht en de diaconie wilde de opbrengst ervan beschikbaar stellen voor een eventueel te bouwen kerkzaal. De kerkenraad was direct enthousiast over dit idee. Na verloop van tijd werd ook bekend, dat de muziektent, die voorheen stond op de plaats waar nu "De Poort" is gebouwd en in verschillende opzichten slecht voldeed, zou gaan verdwijnen. Voor het bouwplan in wording uiteraard een gunstige ontwikkeling.
Na positieve reacties op een gemeenteavond werd weldra een bouwcommissie gevormd, die verschillende instanties, zoals monumentenzorg en de gemeente Domburg inschakelde. Een tekening werd gemaakt door architectenbureau Wisse-Tuinhof. En wat de financiën betreft, gaf de Generale Financiële Raad van de Nederlands Hervormde Kerk advies. Een advies dat uiteindelijk resulteerde in een onvergetelijk actiejaar onder het motto "Bouwen aan de Kerk". Het actiecomité, onder leiding van H. de Pagter, zag kans, met medewerking van zeer velen (onder andere de handwerkclub), binnen tien maanden 85.000 gulden bijeen te brengen, hetgeen uiteindelijk een door de G.F.R. toegezegde subsidie van 55.000 gulden opleverde. In het actiejaar werden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals de verkoop van oliebollen, bingo en rad van avontuur, een grote loterij, enz., enz. Het hoogtepunt was de grote attractie- en rommelmarkt op 18 juli 1981, een dag waarop bijna heel Domburg in de ban was van "Bouwen aan de Kerk"; 35 kraampjes met ruim 150 medewerkers gaven deze gezellige dag aan duizenden mensen veel plezier.
Op 17 en 18 juli was er tevens een goed bezochte tentoonstelling in de kerk met schilderijen en tekeningen van vroegere en hedendaagse Domburgse kunstenaars.
De naam van het gebouw, die bedacht was door de heer W. Janse, werd op die overgetelijke 18e juli bekend gemaakt: "De Poort":
- omdat er in de buitenmuur van de kerk een armenpoortje is geweest, dat thans nog heel fraai zichtbaar is in het gebouwtje;
- omdat het voor een kerkelijk gebouw een zeer toepasselijke naam is (denk bijv. aan het beeld van de hemelpoort);
- omdat de poort een uitnodiging betekent om binnen te komen.
Tot vreugde en verbazing van alle betrokkenen werd al eind januari 1981 begonnen met de bouw. Behalve verschillende onderdelen van het werk, zoals sloopwerk, grondwerk en bestrating, die door vrijwilligers werden gedaan, leverde het Domburgse aannemersbedrijf Maranus & Lievense (de laagste inschrijver) het prachtige werkstuk af, dat u vandaag met eigen ogen kunt bewonderen: een nieuw gebouw geheel aangepast aan de bouwstijl van het oude kerkgebouw.
Op 18 september 1981 werd "De Poort" officieel geopend in een feestelijke bijeenkomst in de kerk. Sedertdien heeft "De Poort" al zeer vaak opengestaan en bleek de zaal bij catechisaties, kringen, vergaderingen, gemeenteavonden, de "kerst-in", de repetities van het kerkkoor, de kindernevendiensten en de oppas e.d. zeer goed te voldoen. En bovendien biedt "De Poort" in de zomermaanden de mogelijkheid tot een extra stukje gastvrijheid tegenover onze gasten. Al met al hopen we dat "De Poort" zal bijdragen tot het "bouwen aan de kerk" en tot verbreiding van de boodschap van Christus.

terug