College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
U kunt contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters via het contactformulier

Adres:
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Aagtekerke
Geschieresweg 2-X
4363 NP Aagtekerke
 
1. Ouderling-kerkrentmeesters
Dhr. P. Lievense, 0118 58 17 94, voorzitter (tevens ledenadministratie)
Dhr. Z.R. Francke 0118 58 25 93, secretaris
Dhr. W. Bosselaar, penningmeester
Dhr. A. Dekker, 0118 58 29 38
Dhr. J. Dekker, 0118 57 10 44

2. Kerkrentmeesters
Dhr. A. Marinissen, 0118 58 30 73
Dhr. A. Mesu, 0118 59 43 79

3. Administrateur
Dhr A. Geschiere, 0118 58 27 04
 
Rekeningnummer:
IBAN NL14 Rabo 0314 4149 24 t.n.v. Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
 
terug