College van Kerkrentmeesters

U kunt contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters via het contactformulier

Adres:
College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente te Aagtekerke
Waterlooze Werve 18
4363 BL  Aagtekerke
 
1. Ouderling-kerkrentmeesters

Mw. J. Meijer-Poelman, 0118-58 47 27 , voorzitter
Dhr. Z.R. Francke 0118 58 25 93, secretaris
Dhr. W. Bosselaar, penningmeester
Dhr. G.A. de Visser, 0118-581460


2. Kerkrentmeesters
Dhr. A. Marinissen, 0118 58 30 73
Dhr. A. Mesu, 0118 59 43 79


3. Administratie
Dhr A. Geschiere, 0118 58 27 04, financiele administratie
Dhr. P. Lievense, 0118 58 17 94,  ledenadministratie
 
Rekeningnummer:
IBAN NL14 Rabo 0314 4149 24 t.n.v. Protestantse Gemeente Aagtekerke-Domburg
 
terug