Terugkomavond cursus ‘Opnieuw beginnen’

Met vreugde kijken we terug op de cursus Opnieuw beginnen die in de afgelopen winter in Aagtekerke is gehouden. Er waren 25 deelnemers, die vragen en ervaringen deelden en van de cursus en elkaar leerden.
Van harte nodigen we de deelnemers van de afgelopen cursus uit voor één thema-avond: Leven door de Geest, over geloven in de praktijk
De avond verloopt iets anders dan de cursus. We gaan uiteen in kleine groepjes om te delen waar de cursus wel of niet verandering in geloven heeft gebracht of levensvrucht. Daarna volgt een korte inleiding en nagesprek, met een kort meditatief moment in de kerkzaal als afsluiting. Oud-deelnemers zijn van harte welkom op donderdag 28 september 2023 om 19.30 uur in het ‘t Voorlokaal te Aagtekerke.
Opgave voor 22 september 2023 bij ds.Evelyn Quaak-Kloet, pkad.predikant@zeelandnet.nl. De avond gaat door bij minimaal 12 aanmeldingen. 
 
terug