Verdiepingskring - Marcusevangelie

Marcusevangelie
In het najaar start er 7x een verdiepingskring (van oktober tot januari) waarin we samen het Marcusevangelie lezen. De evangelist Marcus beschrijft het leven van Jezus met grote vaart. De theoloog en Nieuwtestamenticus Tom Wright schreef hier een toegankelijk boek over: Marcus voor iedereen. We volgen zijn rode draad.
We lezen thuis ter voorbereiding een tekst uit Marcus en gaan hiermee verder in de kring. Waar nodig ontvangt u ondersteunend materiaal. Op deze verdiepingskring oefenen we in het persoonlijk Bijbellezen en maken daarnaast een verdiepingsslag door de achtergrondinformatie en het gesprek met elkaar. Het tweede deel van het Marcusevangelie lezen we het volgende seizoen.
Data: dinsdagavonden 1x per 2 a 3 weken, 4 en 18 oktober; 8 en 22 november; 6 en 20 december. Voorlopige datum afronding 3 januari.
Plaats: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke.
Voor wie: mensen binnen en buiten de kerken die zich willen verdiepen in de Bijbel als Woord voor leven en geloven.
Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet. Voor vragen en opgave:  tel. 0628167645 en email: pkad.predikant@zeelandnet.nl Opgave uiterlijk 27 september.
 
terug

Agenda

Dorpskerk -Startzondag!

zo 25 sep 2022 om 10:00 Op Zondag 25 september hopen we een feestelijke startzondag samen te vieren. Muzikale begeleiding Mark van der Sluijs, keyboard en zang en Joyce van der Zanden, zang. Onze eigen predikante ds. Evelyn Quaak-Kloet gaat voor.
Collecte: Jeugd- en jongerenwerk
 

Johanneskerk

zo 02 okt 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. J. Nauta Middelburg Collecte: Bloemenfonds

Concert Brassband Apollo

wo 05 okt 2022 om 19:30

Avondgebed

do 06 okt 2022 om 19:45 uur

Dorpskerk

zo 09 okt 2022 om 10:00 Voorganger: Dhr. P. Riemens Arnemuiden Collecte: Pastoraat & eredienst

Zanguurtje

zo 09 okt 2022 om 19.00 uur

Johanneskerk

zo 16 okt 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Noodhulp Pakistan

Filmavond:  “Greenbook”

wo 19 okt 2022 om 19:30

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad