Verdieping Marcusevangelie

In het najaar start er 7x een verdiepingskring (van oktober tot januari) waarin we samen het Marcusevangelie lezen. De evangelist Marcus beschrijft het leven van Jezus met grote vaart. De theoloog en Nieuwtestamenticus Tom Wright schreef hier een toegankelijk boek over: Marcus voor iedereen. We volgen zijn rode draad.
We lezen thuis ter voorbereiding een tekst uit Marcus en gaan hiermee verder in de kring. Waar nodig ontvangt u ondersteunend materiaal. Op deze verdiepingskring oefenen we in het persoonlijk Bijbellezen en maken daarnaast een verdiepingsslag door de achtergrondinformatie en het gesprek met elkaar. Het tweede deel van het Marcusevangelie lezen we het volgende seizoen.
Data: dinsdagavonden 1x per 2 a 3 weken, 4 en 18 oktober; 8 en 22 november; 6 en 20 december. Voorlopige datum afronding 3 januari.
Plaats: ’t Voorlokaal, Dorpsplein 4, Aagtekerke.
Voor wie: mensen binnen en buiten de kerken die zich willen verdiepen in de Bijbel als Woord voor leven en geloven.
Begeleiding: ds. Evelyn Quaak-Kloet. Voor vragen en opgave:  tel. 0628167645 en email: pkad.predikant@zeelandnet.nl
Opgave uiterlijk 27 september.
 
terug