Van de predikant

Afscheid
Terwijl er geleidelijk steeds meer spullen in verhuisdozen verdwijnen, trekken er in mijn hoofd allerlei herinneringen voorbij aan de afgelopen 7,5 jaar: van een studentenkamer in Leiden met een boedelbak verhuizen naar een pastorie in Zeeland; de eerste keer, onwennig nog, in mijn toga tijdens de bevestigingsdienst; de eerste kennismaking met u waarbij nog wel eens de vraag opkwam wat “dat jonge meisje nou eigenlijk kwam doen in deze gemiddeld niet meer zo heel jonge gemeente…” In de ogen van sommigen ben ik altijd wel een beetje “dat meisje” gebleven, maar ik ben vooral heel dankbaar voor hoe ik, aanvankelijk in Domburg en vervolgens ook in Aagtekerke, heb mogen groeien in mijn rol als predikant.
Ik denk terug aan veel mooie diensten: op kerstavond een volle kerk, in de zomer veel gasten, op een ‘gewone’ winterse zondag een bescheiden groep gemeenteleden, maar altijd probeerden we samen de lofzang gaande te houden (wat soms bemoeilijkt werd door mijn keuze voor niet de meest bekende (maar wel ontzettend mooie!) liederen uit ons huidige Liedboek (waarvoor mijn excuses, al hoop ik stiekem ook dat u sommige liederen wel bent gaan waarderen!). Ik denk terug aan mooie pastorale ontmoetingen, soms op moeilijke momenten, en ben dankbaar voor het vertrouwen dat u mij schonk.
Bij het opruimen van mijn studeerkamer gaan er allerlei papieren door mijn handen die me in gedachten ook terugbrengen bij lastige zaken in de afgelopen jaren: de fusie tussen hervormd en gereformeerd, die in het hoofd van mensen wel, maar op papier toch nog niet helemaal geregeld bleek te zijn; mijn opdracht om de samenwerking binnen het Cluster Noordwest-Walcheren te bevorderen; de tijd dat de kerkenraad in Domburg nog maar uit vier ambtsdragers bestond en het niet meeviel om de moed erin te houden. Wat was ik dankbaar dat er toen vanuit Aagtekerke een helpende hand werd uitgestoken, in het besef dat we elkaar als gemeenten nodig hebben. Dat men in Aagtekerke van aanpakken weet en goed is in organiseren, werd me al snel duidelijk.
Er ontstond een hele nieuwe situatie toen ik, na het vertrek van ds. Van Ginhoven, de enige predikant werd van de aanvankelijk gefedereerde en uiteindelijk samengevoegde gemeente. Helaas kwam net op dat moment de terugslag van de moeilijke tijd daarvoor, maar wat heb ik me gesteund geweten, door de kerkenraad én door u en jullie als gemeenteleden. Dat heeft zeker geholpen om na die tijd ook in Aagtekerke mijn plek te vinden.
Nu, ruim 7,5 jaar na mijn bevestiging, is het tijd om verder te trekken. Een volgende stap voor mij persoonlijk én voor Bart en mij samen. Maar wat had ik graag onder andere omstandigheden afscheid genomen! Het klopt niet, een afscheidsdienst houden zonder dat u daar als gemeente fysiek bij aanwezig kunt zijn. Toch zullen we er het beste van proberen te maken, met de kerkenraad als vertegenwoordiging van de gemeente, een paar directe collega’s en daarnaast Bart, mijn ouders en mijn zus. Ik hoop dat u zich via Kerkomroep toch betrokken zult weten bij de dienst die op zondag 10 mei om 14.30 uur wordt uitgezonden vanuit de Johanneskerk in Domburg. Zodra het mogelijk is, kom ik nog een keer terug om u alsnog persoonlijk te groeten! En tot die tijd groet ik u, mede namens Bart, met de woorden van een Ierse zegen:

Dat de weg je tegemoet komt,
dat de wind je steunt in de rug,
dat de zon je gezicht warmt,
de regen je veld vruchtbaar maakt
en totdat we elkaar weer zien:
dat God je in de palm van Zijn hand bewaart.

In verbondenheid,
ds. Rianne de Reus
 
terug

Agenda

Domburg, Johanneskerk

27 sep 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Rinzema

Aagtekerke, Dorpskerk

04 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. A.C. den Hollander uit Oostkapelle

Domburg, Johanneskerk

11 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J.M. Haas uit Middelburg

Aagtekerke, Dorpskerk

18 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. J. Nauta uit Middelburg
Viering Heilig Avondmaal

Domburg, Johanneskerk

25 okt 2020 om 10:00 uur Gezamenlijke dienst voorganger ds. C. Bakker uit Middelburg

Kerkomroep


Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:

Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Vriendenlidmaatschap

Jaarlijks mogen we in onze beide kerken vele vakantiegasten ontvangen. Mensen komen en gaan. Steeds weer nieuwe gezichten. Sommigen zijn hier voor een korte vakantie en trekken dan weer verder; voor anderen is Domburg of Aagtekerke een tweede thuis geworden, een plaats waar zij regelmatig voor langere tijd verblijven. Ook in de kerk zijn hun gezichten inmiddels vertrouwd.

Geven aan de kerk

De gemeente van Christus wordt zichtbaar in onder meer de eredienst en het pastoraat. Om dit werk doorgang te kunnen laten vinden, is uiteraard geld nodig. Daarom vragen we u graag om uw bijdrage. Wilt u naast de actie kerkbalans en de collectes geven of nalaten aan de Protestantse Gemeente  Aagtekerke-Domburg?
Lees meer