Van de kerkenraad Van de kerkenraad
Bezinning Avondmaal
Afgelopen maand heeft de kerkenraad in plaats van een gewone vergadering een bezinningsavond gehouden over de viering van het Avondmaal. Aanleiding daarvoor zijn de verschillende gebruiken in onze twee kerken, net name rond het toelatingsbeleid. In Aagtekerke worden alleen belijdende leden genodigd tot de Maaltijd, in Domburg ook doopleden. Als we geleidelijk willen toewerken naar één beleid voor onze samengevoegde gemeente, is het belangrijk om van elkaar en van onszelf te begrijpen waarom we bepaalde opvattingen hebben. Tijdens deze bezinningsavond o.l.v. ds. Rianne de Reus is dan ook ingezet op het ontdekken van onze eigen beleving van het Avondmaal en het inzicht krijgen in hoe gelovigen door de eeuwen heen met dit sacrament zijn omgegaan; daar is namelijk nogal wat variatie in geweest al naar gelang de omstandigheden van die tijd. Voor ons als gemeente is het nu zoeken naar een vorm die het beste past bij de aspecten van de Maaltijd van de Heer die voor ons het zwaarst wegen.
Deze bezinningsavond was uitdrukkelijk niet bedoeld als een avond die moest leiden tot besluitvorming; het was een belangrijke opstap om nu het gesprek over het Avondmaal breder te gaan voeren in de gemeente. De komende tijd zal de kerkenraad zich beramen op manieren om dat vorm te geven, zodat ook u uw stem kunt laten horen.
 
terug