Schoenendoosactie Actie4Kids

Schoenendoosactie Actie4Kids
Schoenendoosactie Actie4Kids

Ook dit jaar doen we weer mee aan de schoenendoosactie van Actie4Kids. Het is de bedoeling dat je een schoenendoos vult met allerlei spulletjes voor een jongen of meisje in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Je kunt zelf kiezen voor welke leeftijdscategorie. In het verleden is gebleken dat er veel meer dozen worden ingeleverd voor meisjes dan voor jongens. Misschien kunt u daar rekening mee houden in uw keuze? Dit jaar gaan de schoenendozen naar de landen Sierra Leone, Malawi, Togo, Moldavië, Roemenië en naar kinderen van vluchtelingen in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.
Soms is deze schoenendoos het enige cadeau wat een kind krijgt in zijn/haar leven. Wat is er mooier om door middel van deze actie wat licht te brengen in het donkere bestaan van zoveel kinderen die leven in omstandigheden die niet zo welvarend zijn als die van ons. Doe je mee?
Meer informatie is te vinden op de website www.Actie4Kids.org of Facebook.  De deelnameformulieren zijn in Aagtekerke rond de herfstvakantie huis-aan-huis verspreid en zijn daarna ook af te halen bij MCD Dekker, 't Ouwe Durpsuus of Leo Joosse.
Op Domburg worden de formulieren samen met het kerkblad bezorgd. Mocht u deze niet ontvangen hebben en wilt u toch meedoen dan kunt u contact opnemen met Trudie Minderhoud (0118-582694).

De inleverdata in Aagtekerke zijn: (Let op: beide dagen 1 inlevertijdstip)
Maandag 18 november ’19         13.30 – 14.00 uur                            Unit PKN kerktuin
      Dinsdag 19 november ’19                            8.15   –  8.45 uur                             Portaal Ger. Gem. Kerk
                                                     
      De inleverdata in Domburg zijn:
      Op zondagen t/m zondag 17 november ’19                                         Protestantse Kerk*
*Mocht de doos opgehaald moeten worden dan kunt u contact opnemen met Trudie Minderhoud.

Ziet u geen kans om zelf een doos samen te stellen dan kunt u ook een vrijwillige bijdrage geven voor de verzendkosten.
 
terug