Schoenendoosactie

Graag zetten wij ons weer in voor Schoenendoosactie. Deze actie is een landelijke actie van de Stichting GAiN-Global Aid Network Holland. Het is de bedoeling dat je een schoenendoos vult met allerlei spulletjes voor een jongen of meisje in de leeftijd van 2 tot 14 jaar. Je kunt zelf kiezen voor welke leeftijdscategorie. Dit jaar gaan de schoenendozen naar kinderen in Afrika, Oost-Europa of kinderen die in een vluchtelingkamp verblijven.  
Soms is deze schoenendoos het enige cadeau wat een kind krijgt in zijn/haar leven. Wat is er mooier om door middel van deze actie wat licht te brengen in het donkere bestaan van zoveel kinderen die leven in omstandigheden die niet zo welvarend zijn als die van ons. Doe je mee?
Meer informatie is te vinden op www.schoenendoosactie.nl, Facebook of Instagram.  In Aagtekerke en Domburg zijn de deelnameformulieren rond de herfstvakantie huis-aan-huis verspreid. Daarnaast zijn de formulieren ook te downloaden op bovengenoemde website of af te halen bij:
(Aagtekerke)           MCD Dekker, 't Ouwe Durpsuus, Leo Joosse,
(Domburg)              Albert Heijn, The Read Shop of Trudie Minderhoud (0118-582694).

De inleverdata in zijn:
Woensdag    9 november ’22 ,14.00 – 15.00 uur ,Domburg, De Poort
                                                 19.00 – 20.00 uur, Domburg, De Poort*
Maandag      14 november ’22 , 08.15 – 08.45 uur, Aagtekerke, PKN kerk
Dinsdag        15 november ’22 , 13.15 – 13.45 uur, Aagtekerke, PKN kerk
                       
*Als u wilt dat de doos wordt opgehaald kunt u contact opnemen met Trudie Minderhoud.

Ziet u geen kans om zelf een doos samen te stellen dan kunt u ook een vrijwillige bijdrage geven voor de verzendkosten. U kunt dat contant inleveren op de inlevertijden of overmaken op NL83INGB0000334243 t.n.v. Stichting Global Aid Network Holland o.v.v. Schoenendoosactie of via de QR-code in het deelnameformulier.

 
terug

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Agenda

Taizé viering in de Dorpskerk

wo 07 dec 2022 om 19:00 De adventsweken zijn weken waarin we toeleven naar de komst van Jezus Christus in ons midden. Een tijd van wachten en verwachten. Op woensdagavond 7 december willen we onze verwachting en hoop versterken in een viering met liederen uit de Oecumenische gemeenschap van Taizé.

Johanneskerk

zo 11 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerstworkshop

do 15 dec 2022 om 14:00

Dorpskerk

zo 18 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Mw. A. Datema-Boonstra Koudekerke Collecte: Bloemenfonds

Kinderkerst

zo 18 dec 2022 om 15:00u

Kerstzanguurtje

zo 18 dec 2022 om 19.00 uur

Johanneskerk - Kerstzangavond

za 24 dec 2022 om 20:00 Muzikale medewerking: Apollo Brass
Collecte: Leger des Heils Middelburg

Dorpskerk Kerstnachtdienst

za 24 dec 2022 om 22:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat & eredienst
 

Johanneskerk - 1e Kerstdag

zo 25 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Kinderen i/d knel

Dorpskerk

za 31 dec 2022 om 19:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: oudejaarscollecte

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad