Ringavond 9 november

Uitnodiging bijeenkomst ‘De toekomst van de kleine gemeente: wat is er allemaal mogelijk?’ op
9 november a.s.

Onze ring telt 22 gemeenten. Sommige daarvan zijn behoorlijk groot, maar er zijn, zeker in de dorpen, ook kleine, kwetsbare gemeenten. Vaak is de bezetting van de kerkenraad lastig geworden, waardoor het uitvoeren van allerlei taken op een paar schouders neerkomt. Toch willen de meeste kerken het liefst zelfstandig blijven en elke zondag in het eigen kerkgebouw een dienst houden. Maar hoe dan?

De classis Delta heeft alle mogelijkheden en scenario’s voor kleine, kwetsbaar wordende gemeenten op een rij gezet. Er blijkt heel veel mogelijk door een andere bestuurlijke opzet, handige samenwerking met naburige gemeenten, of het kiezen van een andere vorm van gemeente-zijn.
Zelden is ‘doorgaan tot de laatste het licht uitdoet’ de beste route. Het vraagt alleen creativiteit en maatwerk om een begaanbare weg voor de komende jaren te vinden.

Om alle mogelijkheden samen eens te doordenken en elkaar te inspireren organiseert de classis in samenwerking met de leiding van Ring Walcheren op 9 november a.s. een bijeenkomst voor ambtsdragers, taakdragers en geïnteresseerde gemeenteleden. We luisteren naar elkaars kwetsbaarheden en kostbaarheden en gaan samen na welke mogelijkheden er zijn.

Enkele leden van de classicale vergadering zijn aanwezig om te luisteren, mee te denken en ervaringen uit andere gemeenten te delen.

Velen schuiven dit onderwerp het liefst voor zich uit tot het echt niet meer gaat, en toch kan het heel inspirerend en bemoedigend zijn om te ontdekken dat kleine gemeenten met wat aanpassingen echt weer vitaal kunnen worden. Daarom nodigen wij u van harte uit om op deze avond aanwezig te zijn.

De Ringavond wordt gehouden in het Voorlokaal van de Dorpskerk te Aagtekerke, Dorpsplein 4 en begint om 19.30 uur, inloop 19.15. We eindigen om 21.30 uur.

Aanmelden kan via pkn.ringwalcheren.delta@gmail.com . Vermeld daarbij het aantal personen en de naam van uw gemeente. Heel graag aanmelden voor 6 november a.s.

We hopen u op 9 november te mogen begroeten!

 
terug

Inschrijven nieuwsbrief

Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief per e-mail ontvangen?
schrijf u dan hier in via deze link
inschrijving nieuwsbrief

Agenda

Johanneskerk

zo 10 dec 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: ZWO

Kerst sing-in

zo 10 dec 2023 om 19.00 uur

Kerkenraad

di 12 dec 2023 om 19:30u

Morgengebed

wo 13 dec 2023 om 08:30

Dorpskerk

zo 17 dec 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. G.J. Smit uit Middelburg Collecte: Orgelfonds

Avondgebed

do 21 dec 2023 om 19:45 uur

Johanneskerk

zo 24 dec 2023 om 10:00 Voorganger: Comm. Hans en Marja van Vliet uit Goes
Collecte: Bloemenfonds

Johanneskerk

zo 24 dec 2023 om 20:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat en eredienst

Dorpskerk

zo 24 dec 2023 om 22:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat en eredienst

Dorpskerk

ma 25 dec 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. Evelyn Quaak-Kloet Collecte: Kerk in Actie Kinderen in de knel

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad