RING WALCHEREN PRAAT OVER LECTIO DIVINA

De Ring Walcheren houdt donderdag 10 november 2022 een ontmoetingsbijeenkomst in de Sint Jacobskerk in Vlissingen. Aanvang 19.45, inloop vanaf 19.15 uur.
Spreker van deze avond is Henk Goudzwaard van Stadsklooster Simpelhuys Middelburg over Lectio Divina. Lectio Divina betekent letterlijk ‘Goddelijke lezing’, een vorm van biddend lezen in Gods woord, de Bijbel. En daarna luisteren met ‘het oor van je hart’ zoals Benedictus van Nursia voorschrijft. Van oudsher tot op de dag van vandaag reserveren monniken tijd om de Bijbelboeken één voor één op deze manier te lezen en herlezen.
Lecio Divina is een vorm van meditatie, eigenlijk stil worden voor Gods aangezicht. Ruimte scheppen, je openstellen voor Zijn aanwezigheid, luisteren met je hart en oefenen in aandacht.
De Evensingers uit Vlissingen onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest verzorgen het muzikale gedeelte. Na de bijeenkomst, rond kwart over negen, is er gelegenheid om informeel samen te zijn onder het genot van een drankje. Alle gemeenteleden van de PKN gemeenten op Walcheren zijn van harte welkom om deze avond bij te wonen.
 
terug

Kerkomroep





Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Agenda

Taizé viering in de Dorpskerk

wo 07 dec 2022 om 19:00 De adventsweken zijn weken waarin we toeleven naar de komst van Jezus Christus in ons midden. Een tijd van wachten en verwachten. Op woensdagavond 7 december willen we onze verwachting en hoop versterken in een viering met liederen uit de Oecumenische gemeenschap van Taizé.

Johanneskerk

zo 11 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerstworkshop

do 15 dec 2022 om 14:00

Dorpskerk

zo 18 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Mw. A. Datema-Boonstra Koudekerke Collecte: Bloemenfonds

Kinderkerst

zo 18 dec 2022 om 15:00u

Kerstzanguurtje

zo 18 dec 2022 om 19.00 uur

Johanneskerk - Kerstzangavond

za 24 dec 2022 om 20:00 Muzikale medewerking: Apollo Brass
Collecte: Leger des Heils Middelburg

Dorpskerk Kerstnachtdienst

za 24 dec 2022 om 22:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Pastoraat & eredienst
 

Johanneskerk - 1e Kerstdag

zo 25 dec 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: Kinderen i/d knel

Dorpskerk

za 31 dec 2022 om 19:00 Voorganger: Ds. E. Quaak-Kloet Collecte: oudejaarscollecte

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad