Regiodienst Noord - West Walcheren

Op zondag 11 juni komen vier Protestantse Gemeenten samen in een regiodienst met het thema:
# DURVEN DROMEN, m.m.v. The Inspirational Community Gospel Choir.

Deze jaarlijkse dienst is georganiseerd vanuit de cluster van gemeenten die samenwerken in Noord-West Walcheren: Protestantse Gemeenten Aagtekerke-Domburg, Oostkapelle, Grijpskerke en  Westkapelle. We komen samen in de kerk van Westkapelle.
De zondagsviering wordt muzikaal verrijkt door The Inspirational Community Gospel Choir. Dit koor uit Tilburg, dat met bekende artiesten in binnen- en buitenland heeft gezongen, laat mensen zingen, swingen en genieten van prachtige authentieke black gospelmuziek. Het voegt een unieke beleving aan de dienst toe.
Gemeenteleden, dorpsbewoners en belangstellenden, U/jij bent van harte uitgenodigd voor deze inspirerende dienst.

Datum en tijd: Zondag 11 juni om 9.30 uur
Plaats: Moriakerk, Markt 67 Westkapelle. 
De dienst is rechtstreeks en achteraf te volgen met beeld en geluid via www.kerkdienstgemist.nl 
Er is kindernevendienst en crèche. Na de dienst ruimte om elkaar te ontmoeten met een kop koffie of thee.
terug

Agenda

Rommelmarkt

za 10 jun 2023 om 9:00 uur

Regiodienst - Moriakerk Westkapelle

zo 11 jun 2023 om 9:30 Op zondag 11 juni komen vier Protestantse Gemeenten samen in een regiodienst met het thema:
# DURVEN DROMEN, m.m.v. The Inspirational Community Gospel Choir. 

Avondgebed

do 15 jun 2023 om 19:45 uur

Johanneskerk

zo 18 jun 2023 om 10:00 Voorganger: Hans en Marja van Vliet van het Leger des Heils Collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk

zo 25 jun 2023 om 10:00 Voorganger: Dhr. F. v.d Heijde uit Zoutelande Collecte: ZWO

Johanneskerk

zo 02 jul 2023 om 10:00 Voorganger: Dhr. P. Riemens uit Arnemuiden Collecte: Orgelfonds

Moderamenvergadering

do 06 jul 2023 om 15:30u

Avondgebed

do 06 jul 2023 om 19:45 uur

Dorpskerk

zo 09 jul 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. L. de Kam uit Oostkapelle Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat Myanmar

Zanguurtje

zo 09 jul 2023 om 19.00 uur

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad