Stille week 2023

Diensten Stille Week en Pasen

Liturgieën Paascyclus
6 april - Witte Donderdag
7 april - Goede Vrijdag
8 april - Stille Zaterdag
9 april - Paasmorgen

Paascyclus als geloofsinspiratie
De vieringen in de Stille week bieden een unieke ruimte voor verstilling en bezinning.
Van harte nodigen we u als gemeenteleden en inwoners van Aagtekerke, Domburg (en omstreken) uit om een of meerdere vieringen mee te maken en met elkaar in dankbaarheid stil te staan bij God ons in Jezus Christus geeft.

Vespers
Op maandag 3 april, dinsdag 4 april en woensdag 5 april bent u welkom om in een kring een korte vesper mee te maken, met muziek en stilte, Bijbeltekst en poëzie. Alle vespers zijn in de Johanneskerk in Domburg, aanvang 19:00u.

Drie diensten
Op de Witte Donderdag 5 april vieren we het Avondmaal in de Kring in de Johanneskerk in Domburg. We delen brood en wijn/druivensap en herdenken dat Jezus zichzelf gaf voor ons allen. Op Goede Vrijdag 7 april in de Dorpskerk in Aagtekerke gaan we met Christus de weg naar het Kruis in muziek van Corella Nijsse (zang en cello), woord en beeld. Op Stille Zaterdag 8 april om 21.00 uur in de Dorpskerk in Aagtekerke ontvangen en delen we het Licht van de nieuwe Paaskaars in ons midden. Ook is er aandacht voor een nieuwe toewijding en een zegen bij het doopvont.

Er zijn liederen en er is stilte. De symboliek brengt een diepere dimensie aan het licht in leven en geloven.
Paasmorgen
Op de zondag van Pasen, 9 april hopen wij het feest van de Opstanding van Jezus Christus te vieren in een feestelijke gezinsdienst om 10.00 uur in de Dorpskerk in Aagtekerke.
We hopen op inspirerende vieringen! U bent van harte welkom!
Voor wie niet eerder kwam, het is echt de moeite waard om de vespers, de drie diensten te volgen als een moment van verstilling in ons drukke bestaan. Met op zondag een feestelijke Paasviering.
Aanvang vespers 3,4 en 5 april om 19:00 uur
Aanvang donderdag 6 april en vrijdag 7 april om 19.00 uur
Aanvang zaterdag 8 april om 21.00 uur
Aanvang zondag 9 april om 10.00 uur (er is een crèche en kindernevendienst).
Na de zondagsviering drinken we koffie/thee en kunt u elkaar ontmoeten en napraten.

The Passion
Na de Witte Donderdagviering is er in de Poort een kop koffie en thee. Om 20.30 uur kunt u dan in de Johanneskerk de livestream van “the Passion” volgen op het grote scherm. U bent met vrienden en bekenden van harte welkom!

 
terug

Agenda

Rommelmarkt

za 10 jun 2023 om 9:00 uur

Regiodienst - Moriakerk Westkapelle

zo 11 jun 2023 om 9:30 Op zondag 11 juni komen vier Protestantse Gemeenten samen in een regiodienst met het thema:
# DURVEN DROMEN, m.m.v. The Inspirational Community Gospel Choir. 

Avondgebed

do 15 jun 2023 om 19:45 uur

Johanneskerk

zo 18 jun 2023 om 10:00 Voorganger: Hans en Marja van Vliet van het Leger des Heils Collecte: Onderhoud kerkelijke gebouwen

Dorpskerk

zo 25 jun 2023 om 10:00 Voorganger: Dhr. F. v.d Heijde uit Zoutelande Collecte: ZWO

Johanneskerk

zo 02 jul 2023 om 10:00 Voorganger: Dhr. P. Riemens uit Arnemuiden Collecte: Orgelfonds

Moderamenvergadering

do 06 jul 2023 om 15:30u

Avondgebed

do 06 jul 2023 om 19:45 uur

Dorpskerk

zo 09 jul 2023 om 10:00 Voorganger: Ds. L. de Kam uit Oostkapelle Collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat Myanmar

Zanguurtje

zo 09 jul 2023 om 19.00 uur

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!

 

Contact

Predikant
Kerkenraad