Paasproject kindernevendienst: Beloofde land in zicht

Paasproject kindernevendienst: Beloofde land in zicht
De reis naar het beloofde land
17 april 2022: Pasen: bevrijd op weg naar Gods nieuwe wereld
Lucas 23:50 – 24:8 en Hebreeën 3:1
Op paasmorgen horen we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Zoals de bevrijding van de Israëlieten uit Egypte leidt tot een zware tocht in de woestijn, zal onze reis naar het koninkrijk van God ook niet
eenvoudig zijn.
Op de kijktafel is de tuinkers uitgekomen. Het nieuwe leven kan nu geproefd worden.
In de Kindernevendienst wordt dit gedaan door op een toastje ei met de tuinkers te eten.
Op de laatste plaat is een open rotsgraf te zien, met uitzicht op Gods nieuwe wereld. Deze nieuwe wereld doet denken aan het beloofde land, dat te zien is op de vierde plaat.
‘Vrienden, jullie horen bij God. Hij heeft jullie uitgekozen om zijn nieuwe wereld binnen te gaan, want jullie geloven in Jezus.’ Hebreeën 3:1.
terug

Agenda

Avondgebed

do 19 mei 2022 om 19:45 uur

Dorpskerk Aagtekerke

zo 22 mei 2022 om 10:00 Voorganger:Nog niet bekend
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Johanneskerk Domburg

do 26 mei 2022 om 10:00 Voorganger: ds. J. Nauta Collecte: Diaconaal Steunfonds

Johanneskerk Domburg

zo 29 mei 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. F. van Slooten Collecte: Pastoraat & eredienst

Avondgebed

do 02 jun 2022 om 19:45 uur

Dorpskerk Aagtekerke

zo 05 jun 2022 om 10:00 Voorganger:Ds. E. Quaak-KloetCollecte: Pinksterzending

Johanneskerk Domburg

zo 19 jun 2022 om 10:00 Voorganger: Ds. C.J. Don Collecte: Orgelfonds

Dorpskerk Aagtekerke

zo 26 jun 2022 om 10:00 Voorganger:nog niet bekend
Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te volgen met beeld en geluid kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan, u kunt ook diensten terug kijken/beluisteren:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!
 

Contact

Predikant
Kerkenraad