Lockdown en de kerk

In verband met het explosief stijgende aantal corona-besmettingen en de daarmee gepaard gaande stijgende druk op de ziekenhuizen is er door de regering afgelopen maandag een lockdown afgekondigd tot 19 januari. Alhoewel het in principe toegestaan is om kerkdiensten te houden met een beperkt aantal bezoekers heeft de kerkenraad toch met pijn in het hart besloten om voorlopig geen bezoekers toe te laten in de diensten en de gemeente te vragen om de diensten online te volgen. Ook wij moeten zoveel mogelijk een voorbeeld zijn en een bijdrage leveren aan het vermijden van contacten in groepsverband.

De kerk meer is dan de kerkdiensten alleen. In de toespraak van minister-president Rutte was er extra aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving. Het is de roeping van de kerk om aandacht te hebben voor deze groep. Dat is een opdracht aan ons allen. Denk goed na over wat u tijdens deze lockdown kunt betekenen voor mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben!

Klik hier voor de brief van de classispredikant ds. Arie van der Maas
terug

Agenda

Domburg, Johanneskerk

31 jan 2021 om 10:00 Heilig Avondmaal Online dienst voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: KiA JOP

Aagtekerke, Dorpskerk

07 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. A.C. den Hollander Collecte: Pastoraat & eredienst

Domburg, Johanneskerk

14 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. P. van Oosten Collecte: Diaconaal Steunfonds

Aagtekerke, Dorpskerk

21 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. J. Haeck Collecte: onderhoud kerkelijke gebouwen

Domburg, Johanneskerk

28 feb 2021 om 10:00 Online dienst voorganger: Ds. B.J.P. de Bruin Collecte: Plaatselijk diaconaat

Kerkomroep

Om  kerkdiensten te beluisteren of terug te luisteren kunt u onderstaande link gebruiken om rechtstreeks naar de pagina van onze kerken te gaan:
Dorpskerk- Aagtekerke
Johanneskerk - Domburg

Collecte

De collectedoelen voor iedere zondag worden vermeld op de nieuwsbrief met het collectedoel en het daarbij horende rekeningnummer.  Ook als u de kerkdienst online volgt kunt u bijdragen aan  de wekelijkse collecten voor Diaconie en Kerkbeheer.  De rekening nummers zijn:
Diaconie: NL91RABO 0314 9475 23 t.n.v. Diaconie PG Aagtekerke-Domburg.
Kerkbeheer: NL14 RABO 0314 4149 24 t.n.v. PG Aagtekerke-Domburg
Alle doelen van harte aanbevolen. God zegene u en uw gaven!